MINISTARSTVA

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

 

DNEVNI I MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

Na osnovu člana 9. Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH, broj:12/05) nadležno Ministarstvo za poslove zaštite okolice informira javnost o kvalitetu zraka na osnovu podataka dobivenih iz instaliranog Sistema za praćenje kvaliteta zraka na podru!ju Tuzlanskog kantona.

Članom 2. Zakona o zaštiti zraka (Sl.novine FBiH, broj: 33/03) definisane su grani!ne vrijednosti kvaliteta zraka, ciljane vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune.

Granična vrijednost kvaliteta zraka – zna!i nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, spre!avanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u odre enom periodu i kasnije ne smije biti prekora!en;

Ciljana vrijednost – znači nivo određen sa ciljem izbjegavanja više dugotrajnih štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u odre enom periodu gdje je to moguće;

Prag upozorenja – znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije;

Prag uzbune - znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci;

Pojedine dokumente je moguće pregledati u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. .

2011. godina

DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA


NOVEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE


DECEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE

SEPTEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
1
2
3
4


OKTOBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
27
           

JULI
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31AUGUST
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAJ
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
26JUNI
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


MART
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
8
25
26
27


APRIL
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
4


JANUAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
19
24
FEBRUAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
25
26
27

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

VI
VII
VIII
XII