Informacija sa 2. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 2.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:
Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o koncesijama i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje,
Razmatrana su i imenovana stalna tijela Vlade TK: Komisija za administrativna pitanja, Komisija za stambena pitanja i Komisija za kadrovska pitanja,
Razmatrana je i donesena Uredba o javnom žalbenom birou,
Razmatran je usvojen Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.2002 do 31.012.2002. godine uz zakljucak da radna grupa formirana od strane Vlade TK napravi Prijedlog mjera i zakljucaka Vlade u skladu sa raspravom vodenom na sjednici Vlade i dostavi je u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje zajedno sa Izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju,
Razmatran je i usvojen Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju za 2003. godinu,
Razmatran je usvojen Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju za 2003. godinu i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje,
Razmatrana je i donesena odluka o subvencioniranju troškova prijevoza ucenika i studenata za drugo polugodište školske 2002/2003 godine,
Razmatrana je i data suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Razmatran je i donesen zakljucak za odobravanje sredstava politickim strankama,
Razmatran je i usvojen Elaborat o izvršenom popisu imovine i imovine ministarstava i drugih organa i službi Vlade Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2002. godine i Elaborat o popisu imovine MUP-a TK na dan 31.12.2002. godine,
Donesena je odluka o odobravanju sredstava D.D. "Polihem" Tuzla u stecaju u iznosu od 30.000 KM ,
Donesena je odluka o odobravanju sredstava za nabavku paketa za proljetnu sjetvu u iznosu od 90.000 KM,
Donesena je odluka o utvrdivanju osnovice za obracun place budžetskih korisnika za period I-III 2003. godine u iznosu od 85,00 KM,
Donesena je odluka o odobravanju sredstava za isplatu place za XII mjesec 2002. godine za kabinet predsjednika TK, sudove i Ministarstvo za boracka pitanja iz sredstava budžetske rezerve,
U okviru kadrovskih pitanja doneseno je rješenje o imenovanju sekretara Vlade TK, usvojen zakljucak u skladu sa preporukama Ureda visokog predstavnika za BiH o privremenom imenovanju rukovodecih službenika u organima uprave do donošenja Zakona o javnim službenicima na nivou FBiH ,
Doneseno je rješenje o imenovanju pregovarackog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vodenje pregovora postupne implementacije odredbi Kolektivnog ugovora te o drugim pitanjima utvrdenim Protokolom i
Prihvacena je ostavka glavnog tržišnog inspektora u Ministarstvu trgovine turizma i saobracaja Gutic Sulejmana.

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona