Informacija sa 3. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 3.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

Razmatran je i utvrden prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje
Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje
Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda
Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o usvajanju završnog racuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2002. godinu
Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak o podršci aktivnostima na pokretanju proizvodnje u Fabrici Sode Lukavac
Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak u vezi imenovanja Upravnog odbora RK "Vijenac"
Razmatrana je i data suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva
Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje TK za 2002. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2002. godinu
Razmatran je i usvojen Finansijski plan za 2003. godinu i Program rada JU Služba za zapošljavanje TK
Razmatran je i usvojen Izvještaj o raspodjeli sredstava za podsticaj zapošljavanja i razmatranje Odluke o odobravanju sredstava za podsticaj zapošljavanja
Razmatran je usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za razvoj d.o.o. Tuzla za 2002. godinu
Razmatran je i donesen Plan proljetne sjetve za 2003. godinu
Razmatrana je i usvojena Informacija o maloljetnickoj delikvenciji na podrucju TK u periodu od januara 2002. godine do januara 2003. godine sa zakljuckom da se sacini Program mjera za sprecavanje maloljetnicke delikvencije koji ce zajedno sa informacijom biti upucen u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.
Razmatrana je informacija statusu poslovne zgrade "SODA-SO" i usvojen zakljucak
Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava Karate Kluba Tuzla-Sinalko na ime organizacije Medunarodnog karate turnira TK Open
Razmatran je prijedlog i donesana odluka o odobravanju sredstava na ime ucešca na kupu šampiona Evrope za 2003. godinu Košarkaškog invalidskog kluba "Veterani"Tuzla.
Razmatrano je doneseno rješenje o formiranju radne grupe Vlade
Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak o ovlaštenju inspekcije za radne odnose
Donesena je odluka o davanju saglasnosti za imenovanje dekana na rudarskom, tehnološkom, prirodno-matematickom, medicinskom, filozofskom, elektrotehnickom, defektološkom i fakultetu za tjelesni odgoj. Od Ekonomskog fakulteta se traži dodatno pisano obrazloženje u skladu sa zakonom u vezi prijedloga za izbor dekana na tom fakultetu.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona