Informacija sa 11. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na sjednici Vlade TK koja je održana 21.05.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti :


- Utvrden je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljoradnickom zadrugarstvu, i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

- Razmatran je i usvojen prijedlog odluke o odobravanju finansijskih sredstava D.D. "Polihem" u stecaju u iznosu od 200.000,00KM nakon što stecajni upravnik podneseProgram oživljavanja ili pokretanja dijela proizvodnog procesa koji ce usvojiti Vlada TK
Odluka se upucuje u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

- Razmatrana i usvojena Informacije o stanju privrednih društava na podrucju Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera;

- Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenim kontrolama od strane inspekcije rada preduzeca gdje je izvršena privatizacija.

- -Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju u
Tuzlanskom kantonu za period 1.1. - 31.3.2003. godine.
-Razmatrana je i usvojena Informacija o provedenim kontrolama izvršavanja ugovornih obaveza za mjesec mart i april 2003.godine.

- Razmatran je i usvojen Finansijski Izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar - mart 2003. godine.

-Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana za 2002.
godinu Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona;

-Razmatran je i usvojen Plan rada i Finansijski plan za 2003. godinu Direkcije za puteve i Programa sanacije obaveza Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona;

- Razmatran je I usvojen prijedlog i donesena Odluka o upisu studenata u I godinu dodiplomskog studija;

- Razmatran je i usvojen Izvještaja o radu JU Univerzitet u Tuzli;

- Razmatran je I usvojen prijedlog Protokola o saradnji na otvaranju Medunarodne osnovne škole;

- Razmatran je prijedloga i data je saglasnosti na Odluku o utvrdivanju kriterija za raspodjelu sredstava za 2003. godinu sa budžetske stavke "219101" kulturne manifestacije i "219103" - JU Biblioteke - tekuci grantovi.

- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o kriterijima za korištenje sredstava sa budžetskih pozicija "121013 Investicije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina" i 121019 - Pomoc u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi". Razmatran je I usvojen zahtjev za refundaciju sredstava JZU Klinicki centar Tuzla;

- Razmatran je prijedloga i donesen je Zakljucak o pokretanju sudskog postupka u vezi sa pravom vlasništva nad poslovnom zgradom "SODA-SO".

- Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku;
- Razmatran je zahtjeva Sindikata službenika organa uprave i sudske vlasti i donesen zakljucak da se pokrenu pregovori sa Sindikatom po ovim zahtijevima
- U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su i imenovani 12 UO JU osnovnih i srednjih škola na podrucju TK

- Razriješen je dužnosti pomocnik ministra prostornog uredenja i zaštite okolice TK, Simic Petar

- Rarzriješen je dužnosti zamjenik direktora KAP, Ramiz Karic


 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona