Informacija sa 12. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 12. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana 28.05.2003. godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1.Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o tužilaštvu Tuzlanskog kantona;
2.a)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izvršavanju Budžeta TK sa jednistvenog racuna Trezora
b) Razmatrana je i donesena Odluka o ukidanju transakcijskih racuna i podracuna budžetskih korisnika otvorenih klod poslovnih banaka
c)Razmatran je prijedlog i donesen Zakljucak o zaduženju Ministarstva finansija da u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima izradi prijedlog izmjena i dopuna budžeta TK za 2003. godinu
d)Razmatran je prijedlog i donesen Zakljucak o zaduženju svih budžetskih korisnika za dostavu potrvde o ukidanju racuna kod poslovnih banaka
3.Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period I-III 2003.godine;
4.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o dugorocnoj poslovnoj saradnji izmedu RK "Vijenac" Lukavac i D.D. "FCL" Lukavac;
5.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o proglašenju akumulacije "Modrac" dobrom u opcoj upotrebi;
6.a) Razmatrana je i usvojena Informacija o realizaciji Projekata kreditiranja u funkciji bržeg zapošljavanja boracke populacije;
b) Razmatran je prijedlog i donosen Program korištenja sredstava u svrhu kreditiranja projekata za podsticaj bržeg zapošljavanja boracke populacije;
c) Data je saglasnost na Pravilnik o kriterijima i postupku za dodjelu kredita u svrhu bržeg zapošljavanja boraca i clanova njihovih porodica;
7.Razmatran je prijedlog i data saglasnost na Plan upisa ucenika u I razred srednjih škola na podrucju Tuzlanskog kantona školske 2003/2004. godine;
8.a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju Dani jagodicastog voca u Celicu;
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o odobravanju sredstava za projekat Medunarodne likovne kolonije "Breške 2003";
c)Razamatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava "Merhametu"u cilju obilježavanja godišnjice postojanja i rada
9.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu BiH Sarajevo;
10.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za izradu tenderske dokumentacije za projekat autoputa Tuzla-Orašje;
11.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o rasporedu službenih vozila kao osnovnog sredstva na organe i službe Tuzlanskog kantona;
12.a) razmatran je priuedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na odluke i rješenja ministara o obrazovanju komisija u okviru svojih nadležnosti;
13.Razmatran je prjedlog i donesen Zakljucak u vezi sa izdavanjem probnih tablica pri registraciji motornih vozila
14.Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti na:
-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuda i uprave
-Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture u sporta
15.Razmatran je zakljucak Skupštine TK vezano za proglašenje elementarne nepogode na TK i donesen zakljucak da se nisu stekli uslovi za proglašenje elementarne nepogode na TK i da Vlada ostaje pri ranijem zakljucku,

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona