Informacija sa 17. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 17.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u utorak 15.07.2003. godine razmatrani su I usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Usvojena su 4 Amandmana na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003.godinu koje je predložilo Ministarstvo finansija TK I usvojen je prijedlog Ministarstva finansija TK vezano za ostala 4 predložena amandmana;

2. Razmatran je i utvrden prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja garancije za kredit za realizaciju Projekta izgradnje postrojenja za proizvodnju pitke vode na lokalitetu "Cerik" - I faza Tuzla;

3. Razmatran je i utvrden prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrdivanju opceg interesa za izgradnju objekata, i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrdivanju opceg interesa za izgradnju puta Kalesija - Sapna;

4. Razmatrana je i donesena Odluka o odobravanju sredstava Organizacijama i udruženjima Tuzlanskog kantona;

5. Razmatran je prijedloga i donesena Odluka o utvrdivanju kriterija za subvencioniranje kamata na kredite u poljoprivrednoj proizvodnji;

6. Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju u oblasti predškolskog osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja na podrucju Tuzlanskog kantona;

7. Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju u KC Hotel "Tehnograd" Tuzla u kojem su smještene raseljene i izbjegle osobe;

8. Razmatrana je i usvojena Informacije o aktuelnoj problematici iz nadležnosti Kantonalnog fonda za izgradnju stanova za clanove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba Tuzlanskog kantona:

9. Razmatran je usvojen Izvještaj o radu na suzbijanju nelegalnog rada u prometu roba i usluga;

10. Razmatran je i usvojen prijedlog i donesena Odluke o odobravanju sredstava za obilježavanje stradanja Srebrenice;

11. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava JU Univerzitet u Tuzli;

12. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava JP "Gradacacki sajam" Gradacac;
13. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava na ime uplate zdravstvenog osiguranja zaposlenicima u privrednom društvu DD "Polihem" - u stecaju Tuzla;

14. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o raspisivanju Oglasa za izbor kandidata za clana UO Fonda PIO BiH;

15. Razmatran je i donesen Zakljucak o izmjenama i dopunama Zakljucka Vlade Tuzlanskog kantona;

16. Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boracka pitanja;

17. U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su stari I menovani novi UO u 24 osnovne i srednje škole TK, date su saglasnosti za imenovanje 5 direktora u osnovnim i srednjim školama TK i nije data saglasnost prof.dr. Rešadu Bekticu za imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta JU Univerzitet u Tuzli.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona