Informacija sa 21. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 21. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 18.09.2003. godine, razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti

1. Usvojeni su Izvodi iz zapisnika sa 4., 5., 6., 7., vanredne i 19. i 20. redovne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o osnivanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;

3. a)Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period I-VI 2003.godine.
b)Razmatrane su i usvojene smjernice i ciljeva fiskalne politike za 2004.godinu;.

4. Razmatrana je i usvojena inicijativa za izmjene Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava;

5. Razmatran je i usvojen Elaborat o osnivanju novih studijskih odsjeka i više škole pri JU Univerzitet u Tuzli;

6. Razmatran je i podržan tekst Sporazuma o ucešcu u implementaciji Projekta izgradnje auto-puta Tuzla - rijeka Sava;

7. Razmatran je i podržan tekst potpisanog Protokola o izmirenju obaveza sa Klinickim centrom Univerziteta u Sarajevu

8. Razmatran je i usvojen prijedlog i donesena Odluka o odobravanju finansijskih sredstava DD TTU Tuzla za realizaciju "Programa pokretanja proizvodnje u DD TTU Tuzla";

9. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona.

10. Razmatrn je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava po Zahtjevu Muftijstva tuzlanskog.

11. Razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period januar - juni 2003.godine;

12. Razmatran je i usvojen Izvještaja Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona o izvršenju Plana rada i finansijskog plana za I-VI /2003.godinu.

13. Razmatran je i usvojen prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava unutar pozicija Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

14. a) Razmatran je prijedloga i donesene odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika, u dijelu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
b) Razmatran je prijedloga i donesene odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike budžeta", Opcini Živinice i SK "Strijelac" Tuzla.

15. Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o odobravanju sredstava (5000,00 KM) za organizaciju Kongresa radiologa BiH;

16. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti Direkciji za puteve za odabir izvodaca radova putem neposredne pogodbe.

17. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Sportskom savezu Tuzlanskog kantona na ime pokroviteljstva obilježavanja 11. godišnjice 2. Korpusa ARBiH;

18. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje jesenje sjetve za 2003.godinu, u zonama povratka;
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje izgradnje sportskog poligona u naselju Hodžici - Republika Srpska

19. a) Razmatran je i usvojen zahtjev za odricanje od potraživanja kamata po osnovu ranije izmirenih novcanih potraživanja;
b) Razmatran je i usvojen zahtjev za nabavku roba putem Zajednicke službe kantonalnih organa.

20. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o visini naknada clanovima Javno žalbenog biroa;

21. U okviru Kadrovskih pitanja razrješeni su dužnosti clanovi UO BKC Tuzla: Ismet Osmanovic i Prof.dr. Nihada Latifagic, a Edhem Muftic je razrješen je dužnosti clana UO JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeda TK

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona