Informacija sa 22. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 22.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 25.09.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i usvojen prijedlog Izmjena Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinui pucuje se u skupštinsku proceduru;

2. Razmatran je i usvojen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu i upucuje se u skupštinsku proceduru;

3. Razmatran je i usvojen Nacrt Zakona o Izmjena i dopunama Zakona o porezu na promet
nepokretnosti i prava;

4.Razmatran je i usvojen Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period I-VI 2003. godine;

5..a) Razmatran je i usvojen Program korištenja sredstava ostvarenih po Zakonu o prodaji stanova
na kojima postoji stanarsko pravo u namjenu subvencioniranja kamata na kredite za
stambeno zbrinjavanje boracke populacije;

b) Razmatran je i usvojen prijedlog i donesena odluka o otpisu zateznih kamata po ranije
odobrenim kreditima;

6.Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Direkcije voda za period januar - juni 2003. godine;

7.Razmatarn je i usvojen Izvještaj o radu Direkcije za zaštitu okolice za period 01.01.do30.06.2003. godine;

8. a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Izmjena i
dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za JU Zavod za zaštitu kulturno -
istorijskog i prirodnog naslijeda Tuzlanskog kantona Razdio 24, glava 05 potrošacko
mjesto 0006;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Izmjena i
dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za JU Osnovna škola "Mehmed Beg
Kapetanovic Ljubušak" Srnice Donje, Gradacac, Razdio 24, Glava 02,
potrošacko mjesto 0010

c) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za JU Osnovna škola "Sveti Franjo" Tuzla, Razdio 24, Glava 02, potrošacko mjesto 0087;

9. a)Razmatran je prijedlog i donesena odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta", za Ministarstvo unutrašnjih poslova;
b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutarnjoj preraspodjeli
izdataka iz Budžeta TK za 2003. godinu za razdjel 15-Ministrstvo pravosuda i uprave

10. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za kupovinu uglja
za kolektivne centre, kolektivna naselja;

11. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o raspisivanju Javnog oglasa i utvrdivanja
teksta Javnog oglasa;

12. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava JP Gradacacki sajam Gradacac;

13. Razmatran je i odobren zahtjev za sufinansiranje sekundarne mreže "Toplifikacije" Živinica
sa prijedlogom zakljucka.

14. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjenama i dopunama Odluke broj:02/1-14-11111/03 od 03.09.003. godine

15. U okviru kadrovskih pitanja Enes Tokic je razrješen clanstva u UO ZZO Tuzla.

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona