Informacija sa 24. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 24.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 16.10.2003.godinerazamatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištvu;

2. Razmatran je i usvojen obracuna sredstava u zdravstvu na podrucju Tuzlanskog kantona za 2002. godinu;

3. a) Razmatran je i usvojen konsolidovani periodicni izvještaj Budžeta za period 1.1. - 30.06.2003. godine sa propisanim obrascima;

b) Razmatran je i usvojen prijedlog i donesen Zakljucaka o dopuni operativnog plana Budžeta za mjesec oktobar 2003. godine;

4. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika;

5. a) - Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta", u dijelu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
b) - Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta", u dijelu Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okolice;

6. Razmatran je prijedlog i data saglasnost na tekst protokola o izmirenju obaveza sudova na podrucju Tuzlanskog kantona za izvršene poštanske usluge zakljucno sa
31.5.2003. godine;

7. Razmatrana je Informacija o sastanku pregovarackih timova Vlade i Samostalnog sindikata službenika organe uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

8. a) - Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjeni dinamike trošenja sredstava
za opcinsko tužilaštvo Gracanica - potrošacka jedinica 15050007;
b) - Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjeni dinamike trošenja sredstava za Kantonalni sud u Tuzli - potrošacka jedinica 15020001;

9. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o dopuni Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na podrucju Tuzlanskog kantona za 2003. godinu;

10. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o obrazovanju Savjeta za kulturu;

11. Razmatran je zahtjev i donesena odluka o odobravanju sredstava za UG "Slobodni stil" Tuzla za projekat "cestitka srece", u smislu finansiranja podrške Specijalnoj
olimpijadi u Bosni i Hercegovini,za djecu sa mentalnim hendikepom.

12. Razmatranje prijedloga i donesena odluka o odobravanju sredstava DOO "Front Slobode" na ime obilježavanja 60-godišnjice "Fronta Slobode";

13. Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak o nabavci uglja za potrebe budžetskih korisnika;

14. Razmatrana je i usvojena Informacija o realizaciji zakljucka Vlade Kantona o prijemu volontera -pripravnika;

15. Razmatrana je i usvojena Informacija o adaptiranom objektu u izbjeglickom naselju Grab potok sa osvrtom na pravnu i funkcionalno-ekonomsku opravdanost osnivanja Javne ustanove socijalne zaštite u ovom objektu;

16. Razmatran je i usvojen Plan jesenje sjetve u 2003. godini za podrucje Tuzlanskog kantona;

17. U okviru kadrovskih pitanja, razriješeni su dužnosti Amir Husaric, clan UO ZZO TK i Puškar Osman clan UO JP Aerodrom Tuzla.


Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona