Informacija sa 29. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 29.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana u petak 12.12.2003. godine
razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti: :

1. Razmatran je i utvrden prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;

2. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003.godinu;

3. Razmatran je prijedlog i prihvacen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;

a) Razmatran je i prihvacen Izvještaj o radu ministarstava za I - XI 2003.godine;

b) Razmatran je Program rada ministarstava za 2004.godinu;

Izvjestilac: Resorna ministarstva

4. a) Razmatran je i prihvacen Izvještaj o radu Vlade za period I - XI 2003.godine;

b) Razmatran je i utvrden Program rada Vlade za 2004.godinu, kao osnova za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2004.godinu.

5. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za upražnjena radna mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona i utvrdivanju teksta javnog konkursa;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje clanova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinicki centar Tuzla i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;

6. Razmatran je zahtjev Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinicki centar Tuzla za provodenje postupka neposredne pogodbe za nabavku medicinskih aparata i opreme;

7. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava opcini Tuzla za finansiranje atletske staze;

8. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka za odobravanju sredstava Savezu invalida Tuzlanskog kantona.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona