Informacija sa 31. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 31. sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana u utorak 30.12.2003. godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatrani su prijedlozi i date saglasnosti na:

a) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrdivanje place i drugih licnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja

- Razmatran je prijedlog i prihvacen Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

b) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrdivanje place i drugih licnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti srednjeg obrazovanja.

- Razmatran je prijedlog i prihvacen Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i odgoja u Tuzlanskom kantonu;

c) Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrdivanje place i drugih licnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture

Ovim su van snage stavljeni ranije zakljuceni Aneksi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja.

2. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu i to za Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta i Ministarstvo pravde.

3. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Veterinarskom zavodu.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona