Informacija sa 40. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na sjednici Vlade TK koja je održana u utorak 13.04.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 38. redovne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o osnovnom obrazovanjui;


3. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju;

4. Razmatran je i usvojen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
službenom glasilu Tuzlanskog kantona;

5. Razmatran je i usvojen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
pecatu Tuzlanskog kantona;

6. Razmatrana je Informacija u vezi sa projektom "Plave bolnice" i "Radiologije"i donesen Zakljucak po kome se zadužuje menadžment i Upravni odbor JZU Univerzitetski klinicki centar Tuzla i Ministarstvo zdravstva sacine i Skupštini TK putem Vlade TK dostave na razmatranje Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti projekta "Plava bolnica" i Radioterapija.Takode se zadužuje UO JZU UKC Tuzla da u što kracem roku razmotri tekst ugovora dostavljenog od strane menadžmenta JZU UKC te o tome zauzme svoj konacan stav koji ce dostaviti Skupštini TK putem Vlade TK.

7. Razmatrana je i data saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta
Kantonalne agencije za privatizaciju;

8.Razmatrana je i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Tekuca rezerva" razdio 11, glava 05, potrošacko mjesto 0001

9. Razmatrana je i donesena Odluka o imenavanju clanova u sektorske grupe za izradu strategije razvoja ekonomske regije Sjeveroistocne BiH

10. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava Košarkaškom
invalidskom klubu "Veterani" za finansiranje Euro-Cup takmicenja;

Sužba za odnose sa javnošcu

Tuzlanskog kantona