Informacija sa 41. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 41. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u srijedu 21.04.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti

1. Razmatrani su i djelimicno usvojeni amandmani na Zakon o osnovnom i Zakon o srednjem obrazovanju u FBiH

2.Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2003.godinu;

3.Razmatran je i donesen Pravilnik o mjerilima za korištenje prihoda budžetskih korisnika iz oblasti visokog obrazovanja;

4.Razmatran je prijedlog i data saglasnost na Odluku o upisu studenata u I godinu dodiplomskog studija na fakultete/akademiju JU Univerzitet u Tuzli u školskoj 2004./2005.godinu i utvrdivanju participacije studenata svih studijskih godina u troškovima studija;

5.a)Razmatrana je i usvojena Informacije o provedenim kontrolama izvršavanja ugovorenih obaveza u periodu od 1.01.- 31.03. 2004.godine;
b) Razmatrana je i usvojena Informacija izvrešenim pregledima -kontrolama privatizovanih preduzeca od strane inspkecije rada

6.Razmatran je i usvojen Izvještaj o plasiranim kreditima iz sredstava Kantonalne agencije za privatizaciju;

7.Razmatrana je i donesena Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora o kreditu izmedu Tuzlanske banke i DOO "SIL" Lukavac;

8.Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinicki centar Tuzla za period I-XII 2003.godine;

9.Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Javnog preduzeca Radio-televizije Tuzlanskog kantona u 2003.godini i Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2003.godini;

10. Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 01.01.-31.12.2003.godine

11. a) Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2003.godini;
b) Razmatran je i podržan Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2004.godinu;

12.Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju u oblasti predškolskog osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2003./2004.godini;

13.Razmatran je i utvrden prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, putem ugovora, prenese poslove gazdovanja šumama i šumskim zemljištem na d.d. "Šume Tuzlanskog kantona" Kladanj;

14. Razmatrana je i donesena Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za zakljucivanje ugovora;

15. Razmatran je i podržan prijedlog Projekta - igre prijateljstva Jugo-istocne Evrope BiH, april 2004.

16. Razmatran je iprihvacen zahtjev PROMO Tuzla za ucešce Vlade Tuzlanskog kantona u sadržajima Medunarodni privrednih susreta;

17. Razmatran je prijedlog i utvrden tekst javnog poziva za predlaganje projekata organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona;

18. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava nacionalnim kulturnim društvima;

19. Razmatran je prjedlog i donesena odluka o obrazovanju Komisije za iskazivanje unutrašnjih potraživanja prema Tuzlanskom kantonu

20. Razmatran je prijedlog i donesena Oldluka o odobravanju sredstava za Crveni križ TK

21. Razmatran je i usvojen prijedlog Okvirnog plana informatizacije osnopvnog i srednjeg obrazovanja

22. Razmatran je prijedlog i donesen Program kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika

23. U okviru kadrovskih pitanja utvrden je prijedlog za clana UO Federalne Direkcije cesta (Muhamed Šabic )


Sužba za odnose sa javnošcu

Tuzlanskog kantona