Informacija sa 46. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 46. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u petak 28.5.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1.Razmatran je i usvojen Finansijski izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2004. godine;

2.Razmatrana je i usvojena Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o pregledu sudskih sporova koji se vode pred kantonalnim i opcinskim sudovima, a koji su pokrenuti prije 12.05.2004. godine;

3.a) Razmatranje i usvojena Informacija o stanju kriminaliteta na podrucju Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2004. godine;

b) Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju javnog reda i mira na podrucju Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2004. godine;

c) Razmatrana je i usvojena informacija o stanju bezbjednosti saobracaja na podrucju Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2004. godine;

4.Razmatrana je i data saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva za razvoj d.o.o. Tuzla;

5.Razmatran je prijedog i donesen Program zbrinjavanja zaposlenika za cijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja;

6.Razmatran je i usvojen Operativni plan informatizacije osnovnih i srednjih škola, sa zakljuckom da se informatizacija završi do 2006. godine a da se raspiše tender za realizaciju ovog projekta

7. a)Razmatran je i usvojen prijedlog o dodjeli sredstava Uredu muftije tuzlanskog za organizaciju manifestacije “Kaimijini dani”
b)Razmatrana je i usvojen prijedlog za donaciju sredstav za III prvenstvo BiH u kajaku i kanuu na mirnim vodama

8. Razmatran je i usvojen prijedlog za raspisivanje Konkursa za popunjavanje radnih mjesta u Komisiji za koncesije TK

9.Razmatran je i usvojen prijedlog za imenovanje komisije za rješavanje statusnih pitanja Luteranskog saveza .

10.Razmatran je i usvojen prijedlog Ministarstva finansija TK za preraspodjelu sredstava

11. U okviru kadrovskih pitanja imenovani su upravni odbori JU Univerzitet u Tuzli, JP Aerodrom Tuzla, JU BKC TK, te Nadzorni odbor DD Rudnik soli “Tušanj”, Odbor za reviziju DD Rudnik soli “Tušanj”, Nadzorni odbor DD “Fabrika sode” Lukavac.
Imenovan je Gojacic Danis dipl.politolog za pomocnika ministra za socijalno statusna pitanja u Ministarstvu za boracka pitanja
Imenovan je Softic Emir za sekretara Ministarstva prostornog uredenja a Delic Fahrudin za pomocnika za prostorno uredenje i gradenje.
Imenovan je Huremovic Vejsil za clana NO DOO “Panonica”, Hrnjic Hasan za clana NO DD “Integra –Inžinjering Tuzla, Dr. Memic Muradif za clana NO “Rudnici nemetala Kladanj”, Mostarlic Hasan za clana NO DD “KHK” Lukavac, Džaferovic Džafer za clana NO Unioninvest “Mašinska montaža”, imenovan je Redžo Butkovic za direktora JU MSŠ Živinice, Hazim Mehanovic je razrješen dužnosti predsjednika UO JU Srednja muzicka škola Tuzla, Vlado Keroševic je imenuje za predsjednika UO JU Srednja muzicka škola.

 

Sužba za odnose sa javnošcu

Tuzlanskog kantona