Informacija sa 48. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 48.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u ponedjeljak 21.6.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:


1. Razmatrana je i usvojena Analiza zdravstvene zaštite i aktuelnih problema zdravstva na podrucju Tuzlanskog kantona za 2003. godinu i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje;

2. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o korištenju mobitela;

3. Razmatrana je i usvojena Informacije o poslovanju privrednih društava iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, šumarstva, drvne industrije i vodoprivrede;

4. Razmatrana je i usvojena Informacije o stanju u oblasti trgovine, turizma i saobracaja na podrucju Tuzlanskog kantona za 2003. godinu;

5. a)Razmatrana je i usvojena Informacija o planskom potapanju Rudnika soli "Tušanj"od 20.04.-01.06.2004.godine.

b)Razmatran je i usvojen Izvještaj Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK o poduzetim aktivnostima po Zakljucku Vlade TK a koje se odnose na poslovanje privrednih društava iz resorne oblasti

6. Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu, u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

7. Razmatran je prijedloga i donesene Odluke:
a) O odobravanju sredstava za saniranje - izgradnju crkvenih objekata na podrucju Tuzlanskog kantona;
b) O odobravanju sredstava Islamskoj zajednici za obnavljanje džamija;

8. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije troškovi manifestacija za:
a) muzicko književni festival u organizaciji Saveza udruženja slijepih gradana Tuzlanskog kantona .
b) izbor "MISS Tuzlanskog kantona za MISS BiH 2004.godine";

9. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta";
a) Rudarskom institutu d.d. Tuzla;
b) JP Zavod za urbanizam Tuzla;

10. Razmatran je Zahtjev i donesena Odluka o odobravanju sredstava za naucno istraživacke radove na projektu FAR 4.-"Nova generacija lijekova za autoimune bolesti."

11. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o dislociranoj nastavi Fakulteta kriminalistickih nauka Sarajevo;

12. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za izdavacku djelatnost.

13. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na:

a) Pravila Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla;
b) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla;

14. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju sagalsnosti na Odluku o dodjeli novcanih sredstava Opcini Banovici za nabavku posuda za smece

15.a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o raspisivanju Javnog oglasa i
utvrdivanje teksta Javnog oglasa.
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o formiranju komisije za izbor i
provodenje postupka Javnog oglasa.
c) Razmatran je prijedlog i doneseno Rješenje o formiranju radne grupe za
izradu zakona.

16. Razmatran je Zahtjev Kantonalnog pravobranilaštva za izjašnjenje po tužbi "Soda-So Holding" Tuzla protiv Tuzlanskog kantona, i donesen je zakljucak da se u vansudskom postupku postigne dogovor sa tužiocem i izvrši povrat zajma u iznosu od 50.000 KM.

 

Sužba za odnose sa javnošcu
Tuzlanskog kantona