Informacija sa 49. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 49.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 24.06.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatrano je i usvojeno Upustvo za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2005.godinu;

2. Razmatran je prijedlog i donesen Zakljucak o uskladivanju rashoda s ocekivanim prihodima za period 01.07. - 30.09.2004.godine;

3. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o prepozicioniranju sredstava "Tekuce rezerve" na poziciju "Kapitalni izdaci za budžetske korisnike" i "Skupština Tuzlanskog kantona"

4. Razmatran je i usvojen prijedloga Elaborata o finansiranju osnovnih i srednjih škola na podrucju Tuzlanskog kantona po uceniku sa zakljuccima da se direktorima osnovnih i srednjih škola prezentuje Elaborat do 10.07.2004. godine, te da oni naprave Program mjera za racionalizaciju škola do septembra, odnosno da direktori Osnovnih škola naprave zajednicki plan racionalizacije po opcinama ;

5. Razmatran je i usvojen Program raspodjele sredstava po javnom pozivu u 2004. godini za organizacije i udruženja

6. Razmatran je Zahtjev Zajednicke službe kantonalnih organa za rekonstrukciju hidroforskih postrojenja za snabdijevanje vode u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona i donesena Odluka o izdvajanju sredstava;

7. Razmatran je Zahtjev Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice stradanja gradana Srebrenice i donesena Odluka o izdavajanju sredstava;

8. Razmatran je Zahtjev Kantonalnog pravobranilaštva za izjašnjenje o preinacenoj tužbi zaposlenih u Opcinskom sudu Srebrenik i donesen je zakljucak da se podržava dosadašnja aktivnost kojom je Kantonalno pravobranilaštvo osporavalo osnovanost tužbenih zahtjeva;

9. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku opreme;
b) Ramatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti Direkciji voda za nabavku jednog putnickog vozila.

10. Razmatran je prijedlog i donesen Zakljucak o prestanku radnog odnosa, odnosno Ugovora o radu zaposlenih u kantonalnim organima, u skladu sa Zakonom .

 

Sužba za odnose sa javnošcu
Tuzlanskog kantona