Informacija sa 63. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 63. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 11.11.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o zaštiti akumulacije "Modrac"

2. Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o proglašenju dijela podrucja planine Konjuh Spomenikom prirode "Konjuh";

3. Razmatran je nacrt Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za socijalnu zaštitu Tuzlanskog kantona i donesen Zakljucak da se ne podržava tekst nacrta zakona i daljnje aktivnosti na osnivanju te ustanove u toku 2004.i 2005. godine;

4. Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-30.09.2004.godine;

b)Razmatrana je i usvojena Informacija o provedenim kontrolama izvršavanja ugovorenih obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije za period 01.07.-30.09.2004.godine;

5. a) Razmatran je i usvojen Izvještaj o ostvarenim prihodima Budžeta za I-X 2004.godine i izvršenim rashodima za period I-IX 2004.godine;

b)Razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenam i dopunama Programa kapitalnih ulaganja MUP TK za 2004. godinu

6. a) Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju kriminaliteta na podrucju Tuzlanskog kantona u periodu januar - decembar 2004.godine;

b)Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju bezbijednosti saobracaja na putevima Tuzlanskog kantona u periodu januar - septembar 2004.godine;

c) Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju javnog reda i mira na podrucju
Tuzlanskog kantona u periodu januar - septembar 2004.godine;

7. Razmatrana je usvojena Informacija o bespravnoj gradnji na podrucju Tuzlanskog kantona;

8. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Direkcije za zaštitu okolice;

9. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za korištenje prihoda budžetskih korisnika iz oblasti visokog obrazovanja;

10. Razmatran je i prihvacen prijedlog teksta Ugovora o izvodenju radova na sanaciji objekta Javne ustanove Osnovna škola "Stupari" u Stuparima;

11. Razmatran je prijedlog i data saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK za 2004.godinu;

12. a) Razmatran je prijedlog i data saglasnost na tekst Ugovora o poslovno-tehnickoj saradnji izmedu d.d. Fabrika obuce "Aida" Tuzla i "Irac" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Tuzla.

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Privrednom društvu d.d. "Aida" Tuzla i "TMB" Banovici;

13. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju liste prioritetnih projekata Tuzlanskog kantona radi njihovog ukljucivanja u Program javnih investicija Federacije BiH 2005/2007. godine;

14. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike budžeta" za Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okolice;

15. Razmatran je i prihvacen prijedlog Aneksa ugovora o zasnivanju preplatnickog odnosa u mreži BiH net - paket Businecs pro;

16. a)Razmatrana je i usvojena Informacija o provedbi Ugovora o deminiranju rijeke "Sprece" od Lukavca do Doboja sa smjernicama plana za 2005.godinu;

b)Razmatrana je i prihvacena Informacija o koontaminiranosti neeksplodiranih ubojnim sredstvima podrucja uz kantonalnu sanitarnu deponiju u Lukavcu.

17. Razmatran je i prihvacen prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Tuzlanskom kantonu za uknjižbu prava raspolaganja-vlasništva nad poslovnom zgradom "Soda-So"koju ce donijeti Vlada Federacije BiH;

18. Razmatran je prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanju pregovarackih timova Vlade sa Sindikatom osnovnog i srednjeg obrazovanja; Ministarstva nutrašnjih poslova i službenika organa uprave i pravosuda;

19. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju sredstava za pomoc u rješavanju stambenih potreba boraca i clanova njihovih porodica Tuzlanskog kantona.

20. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Sužba za odnose sa javnošcu
Vlade Tuzlanskog kantona