Vijesti iz Vlade

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POZITIVNE LISTE-AVGUST 2012.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 51/01 i 29/05) i člana 5. Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/12, broj: 02/1-37-11639/12 od 04.07.2012. godine i broj: 02/1-37-11639-1/12 od 16.08.2012. godine), na prijedlog ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 31.08.2012.
godine, d o n o s i ODLUKU o izmjenama i dopunama Pozitivne listi lijekova Tuzlanskog kantona


Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se izmijenjena i dopunjena Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a koja je sastavni dio Odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona broj: 02/1-37-11642/12 od 04.07.2012. godine.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 08.09.2012. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. BOSNA I HERCEGOVINA PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Sead Čaušević
V L A D A
Broj: 02/1-
Tuzla, 31.08.2012. godine

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna JAVNI POZIVI JAVNI POZIVI i OBAVJEŠTENJA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POZITIVNE LISTE-AVGUST 2012.