ODRŽANA 112. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 30.12.2009. godine

ODRŽANA 112. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

DOPUNJENA ODLUKA O VISINI DJEČIJEG DODATKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopuni Odluke o visini dječijeg dodatka za djecu nezaposlenih roditelja. Odluka koja je donesena 29.10. 2009. godine izmijenjena je na način da se precizira da za korisnike koji ostvare pravo na dječiji dodatak u skladu sa ovom Odlukom bit će isplaćen dječiji dodatak za mjesec novembar i decembar 2009. godine.
Prema informaciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku ovo pravo ostvarilo je 12 841 dijete od čega 9 220 djece iznos od 30 KM, a 3 621 dijete iznos od 38 KM.

ODOBRENA DODATNA SREDSTVA ZA NARODNU KUHINJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad i socijalni politiku Tuzlanskog kantona o izmjenama Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2009. godinu. Ovim izmjenama povećan je iznos sredstava planiranih za rad Merhametove Narodne kuhinje za 100 000 KM.
U skladu s tim ukupan iznos izdvajanja za Narodnu kuhinju u 2009. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona iznosit će 556 000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost i na Odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku o izmjenama Programa raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2009. godinu. I ova pozicija je povećana i ukupno iznosi 696 500, 00 KM.
Riječ je o sredstvima koja se kao jednokratne novčane pomoći dodjeljuju građanima Tuzlanskog kantona posredstvom općinskih centara za socijalni rad.
U skladu sa kriterijima, a oni se odnose na broj stanovnika, broj korisnika socijalnih davanja i nezaposlenost naznačajniji dio ovih sredstava 126 500 KM dodijeljen je općini Tuzla.
Slijede Živinice (78 000), Lukavac (72 800), Gračanica (49 000), Gradačac (72 700), Srebrenik (60 250), Kalesija (67 200), Banovići (37 800), Kladanj ( 35 750), Čelić ( (26 750), Sapna (26 750), Doboj Istok (23 000) i Teočak ( 20 000).
UTVRĐENA OSNOVICA ZA PLAĆE BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA
DECEMBAR 2009. godine

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila osnovicu za obračun plaća svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za decembra 2009. godine u visni od 390 KM. Utvrđena je i naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za decembar u iznosu od 7 KM.
Ove odluke su u skladu sa Sporazumom koji su Vlada Tuzlanskog kantona i sindikati budžetskih korisnika potpisali u oktobru 2009. godine.

UTVRĐEN ANEKS UGOVORA SA SINDIKATIMA
BUDŽETSKIH KORISNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila tekst Aneksa Sporazuma koji su Vlada i sindikati Budžetskih korisnik potpisali 15.10.2009. godine. Aneksom je definisano da će budžetskim korisnicima biti isplaćen regresa za 2009. godinu u visini od 200 KM, 15 dana nakon objavljivanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
U skladu sa danas utvrđenim Aneksom Vlada je danas donijela Odluku o visini regresa za budžetske korisnike za 2009. godinu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2009. godini. Riječ je usklađivanju ove Odluke sa izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2009. godinu i izmjenama odnosno umanjenju do kojeg je došlo na poziciji Ministarstva za boračka pitanja.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za korištenje sredstava i Odluke o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica".
Danas su donesene i Odluke o izmjenama Odluka o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa pozicje "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih" i sa pozicije "Podrška razvoju kantona". Izmjenama su i ove Odluke usklađene sa Izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, a u kojem je došlo i do određenih umanjenanja na navedenim pozicijama Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak.
U skladu sa ovim Odlukama Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak o odobravanju Općini Sapna 299 811,12 KM namijenjenih za sufinansiranje izgradnje puta Sapna-Nezuk. Muftijstvu tuzlanskom odobreno je 30 000 KM za obnovu vjerskih objekata u povratničkim podrinjskim mjestama. Realizacija ovih odluka uslijedit će nakon što se o njima izjasni i nadležna skupštinska komisija.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke kojom se definiše visina transfera koji se iz Budžeta Tuzlanskog kantona isplaćuje političkim strankama, parlamentarnim grupama, koalicijama i neovisnima poslanicima koji participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona. Kako je i na ovoj poziciji Budžeta visina transfera umanjena za 10% na godišnjem nivou, odnosno za 20% od 1.7.2009. godine u skladu s tim izmijenjana je i ranije donesena Odlkuka.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela šest odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Riječ je o donacijama općine Banovići osnovnim školama Seona, Banovići Selo, Treštenica i Banovići u Banovićima te Osnovnoj školi Memići u Kalesiji.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija (uslova) za korištenje sredstava planiranih za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Izmjenama je predviđeno da se sredstava sa transfera "Pozajmljivanje javnim preduzećima" dodjeljuju kao pozajmica privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti i da se koriste za rješavanje radno-pravnog statusa radnika.
U cilju usklađivanja sa izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost i na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava planiranih za intervencije javnim preduzećima i privrednima društvima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava kojom je precizirana ranije donesena Odluka o odobravanju pozajmice Koksno-hemijskom kombinatu Lukavac. Odlukom je precizirana dinamika i namjena 1 000 000 KM dodijeljenih u vidu pozajmice KHK Lukavac.
U skladu sa ovom Odlukom Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva indsutrije, energetike u rudarstva o dodjeli 125 000 KM KHK Lukavac, kao dijela ranije odobrene pozajmice.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu za rad i socijalnu politiku na Pravilnik i izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ovog Ministarstva, kojim je sistematizovano mjesto stručnog savjetnika za informaciono-dokumentacione poslove.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika-viši referent za trezorsko poslovanje, s obzirom na to da za to nije potrebno planiranje dodatnih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Preraspodjela sredstava u iznosu od 13 100 KM odnosno 11 900 KM se odnosi na poziciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.


Odjeljenje za informisanje