ODRŽANA 46. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 5.5.2009. godine

ODRŽANA 46. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona usvojen je Program utroška sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije za 2009. godinu. Prema Programu za potrebe organizacije manifestacija ukupno je planirano 100.000,00 KM. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za organizaciju Gradačačkog sajma, sajma šljive i prehrambene industrije planirane su 32.000,00 KM, dok je za organizaciju Sajma jagodastog voća u Čeliću planirano 12.000,00 KM. Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za potrebe Sajma turizma, lova i ribolova u Lukavcu planirano je 10.000,00 KM, a 46.000,00 KM planirano je za ostalne manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton.

U skladu sa usvojenim Programom utroška sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije za 2009. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 10.000,00 KM kao pomoć organizaciji Sajma turizma "List" 2009. godine. Lukavački sajam turizma "List" je jedini specijalnizovani sajam turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove godine Sajam će biti održan od 07-10. 05. 2009. godine, a očekuje se učešće oko 120 izlagača iz 9 zemalja Evrope i Mediterana.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je također donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 15.000,00 KM na ime sufinansiranja troškova organizacije obilježavanja 09. maja 2009. godine - Dana Zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine. Ove godine centralna manifestacija obilježavanja Dana Zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine bit će održana u Tuzli.

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.