ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 12.5.2009. godine

Danas je održana 47. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.

Donesena je Odluka i izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca.

Razlog za izmjenu ove Odluke je činjenica da se za osnovicu za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalog pravobranioca uzima prosječna plaća iz decembra one godine koja prehodi godini u kojoj se plaća ostvaruje.
U skladu sa danas donesenom Odlukom za osnovu za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca će se uzimati prosjek iz decembra 2007. godine.

Ova odluka će se primjenjivati od 1.4. do 31.12 2009. godine i donesena je uskladu sa Mjerama štednje i opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona da neće biti povećanja plaća budžetskih korisnika.


 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.