ODRŽANA 50. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 1.7.2009. godine

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je razmatrala i dala Saglasnost na Odluku o broju studenata za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli. Ovom Odlukom precizirano je da će Univerzitet u Tuzli u prvom upisnom roku na prvu godinu studija upisati ukupno 2810 studenata.

Također, odlučeno je da će u drugom upisnom roku u prvu godinu studija u akademskoj 2009/2010. godini biti upisani svi studenti koji polože prijemni ispit, a po strukturi upisa po fakultetima/Akedemiji koja će Vladi Tuzlanskog kantona naknadno biti dostavljena na davanje saglasnosti.

Ovom Odlukom je precizirano i da će studenti iz kategorije boračkih populacija, a koji polože prijemni ispit, biti upisani na Univerzitet u Tuzli.


 

Odjeljenje za informisanje

 

 

M.B. / E.J.