ODRŽANA 51. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 31.7.2009. godine

ODRŽANA 51. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 51. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je Vlada utvrdila šest amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Amandmanima se predlaže da se ukupni prihodi, primici i finansiranje povećaju za
421 290,67 KM i to u dijelu koji se odnosi na prihode po osnovu namjenskih i vlastitih sredstava, grantova i donacija. Amandmanima koji se odnose na rashodovnu stranu Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta u navedenom iznosu su predložene i unutrašnje preraspodjele.
Amandmani Kluba poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona Narodne stranke radom za boljitak nisu prihvaćeni, dok su Amandmani poslanika Mehmeda Suljkanovića djelimično prihvaćen kroz Vladine amandmane.
Vlada je danas utvrdila i Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Izmijenjen je dio teksta koji se odnosi na subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata.
O Rebalansu Budžeta i Vladinim Amandmanima Skupština Tuzlanskog kantona će se izjašnjavati u nedjelju 2. avgusta.
Vlada je danas razmatrala i zahtjeve sindikata budžetskih korisnika u vezi sa predloženim umanjenjem pozicije plaća i naknada budžetskih korisnika.
Zaključeno je da se smanjenjem naknade za topli obrok sa predloženih 6 na 5 KM i zadržavanjem plaća na sadašnjem nivou, što je zahtjev sindikata, ne mogu obezbijediti neophodna smanjenja na ovoj budžetskoj poziciji.
U cilju obezbjeđenja uslova iz Sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno smanjenja pozicije za plaće i naknade za 12,5 miliona KM i istovremeno zaštite značajnog broja budžetskih korisnika sa nižim primanjima, Vlada je danas predložila set mjera kojim bi se obezbijedilo neophodno umanjenje.
Predloženo je da u periodu od 1.7.2009. do 31.8.2009. godine plaće budžetskih korisnika, čiji neto iznos prelazi 1 300,00 KM, budu umanjene za 5%, dok se plaće niže od tog iznosa ne bi umanjivale, topli obrok 4 KM i da se do decembra 2009. godine odgodi donošenje odluke o regresu. U periodu od dva mjeseca, u kojem bi se primjenjivale ove mjere, bila bi urađena analiza njihovih efekata odnosno da li one obezbjeđuju neophodne uštede i u skladu s tim dogovoreni naredni koraci.
U svrhu realizacije navedenih mjera neophodno je potpisivanje odgovarajućih protokola i aneksa kolektivnih ugovora između sindikata i Vlade.
U okviru danas predloženih mjera Vlada je donijela i zaključak da se od 1. avgusta do kraja ove godine za dodatnih 50% smanji plaćanje troškova službenih mobilnih telefona zaposlenih kod budžetskih korisnika. Od ove mjere izuzeti su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Inspekcije.

Odjeljenje za informisanje