ODRŽANA 52. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 17.8.2009. godine

ODRŽANA 52. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 52. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Data je saglasnost na više akata neophodnih za obračun plaća zaposlenih u pravosuđu, policiji, upravi, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Sporazumom koji su postigli Sindikati i Vlada. Riječ je o Sporazumu da se za juli ove godine za 5% smanje plaće svih budžetskih korisnika, koje se obračunavaju sa koeficijentima 2,78 i višim, a da topli obrok za ovaj mjesec bude 5 KM po izrađenom danu.
U skladu sa ovim Sporazumom za juli će biti za 5% umanjene osnovne plaće veće od 1080 KM, tako da ovim smanjenjem neće biti obuhvaćen najznačajniji broj uposlenika, posebno u policiji i obrazovanju.
U skladu s tim Vlada je danas dala saglasnost na Anekse kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje, Pravilnike o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama srednjeg, osnovnog obrazovanja i oblasti kulture, koje su također urađene zbog potrebe usklađivanja koeficijenata za obračun plaća za juli.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. I ove izmjene i dopune se odnose na smanjenje koeficijenata od 2,78 i viših za 5% koje će biti primijenjene za obračun plaća za juli ove godine. Univerzitet u Tuzli je dužan da u roku od 8 dana sa ovim Pravilnikom uskladi Pravilnik o plaćama Univerziteta u Tuzli i dostavi ga Vladi Kantona na saglasnost.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost i Ministarstvu pravosuđa i uprave o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plata i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona.
Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje