ODRŽANA 53. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 18.8.2009. godine

ODRŽANA 53. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 53. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Riječ je o još jednom aktu čije donošenje je bilo neophodno kako bi se nesmetano završio obračun plaća budžetskih korisnika za juli 2009. godine.
Danas donesenom Uredbom, koja će važiti samo za juli 2009. godine, za 5% su smanjeni koeficijenti policijskih službenika čije plaće se obračunavaju sa koeficijentima 2,78 i više, odnosno koeficijenati za obračun plaća generalnog inspektora policije, glavnog, samostalnog i višeg inspektora. Podsjećamo, u cilju ispunjavanja uslova za aranžman sa MMF-om i realizacije smanjenja predviđenih Izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona i sindikati budžetskih korisnika su dogovorili da se za juli ove godine za 5% smanje plaće svih budžetskih korisnika veće od 1080 KM, a da topli obrok za ovaj mjesec bude 5 KM po izrađenom danu.
Ranije su doneseni neophodni akti u skladu s kojima će za 5% biti umanjene julske plaće koje su veće od 1080 KM za sve ostale budžetske korisnike, odnosno članove Vlade, Kantonalno pravobranilaštvo, uposlenike u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kantonalnoj upravi i pravosuđu.


Odjeljenje za informisanje