ODRŽANA 54. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 28.9.2009. godine

Danas je održana 54. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
Vlada je dala saglasnost na Ugovor koji će Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona potpisati sa Koksno-hemijskim kombinatom DD Lukavac.
Ovim Ugovorom definišu se uslovi za odobravanje novčanih sredstava, koja će kao pozajmicu namijenjenu za uvezivanje penzijskog staža zaposlenika KHK Lukavac obezbijediti Vlada Kantona sa pozicije resornog Ministarstva, a u skladu sa Programom rješavanja radno-pravnog statusa radnika KHK Lukavac. Programom je kao rok za rješavanje radno-pravnog statusa radnika utvrđen 1.10.2009. godine.
Riječ je o izmirenju obaveza od oko 4,7 miliona KM, koje KHK Lukavac ima po osnovu penzionog osiguranja, osiguranja od nezaposlenosti i otpremnina radnicima.
Ugovor predviđa da će vraćanje pozajmljenih sredstava biti riješeno nakon prodaje dijela vlasničkog kapitala u "GIKIL" DOO Lukavac ili prodaje dionica državnog kapitala u KHK DD Lukavac, a najkasnije 5 godina nakon potpisivanja ovog ugovora.
Na ime obezbjeđenja vraćanja primljene pozajmice zajmoprimac, odnosno KHK Lukavac, će dati vlastite mjenice na puni iznos okvirne pozajmice.


Odjeljenje za informisanje