ODRŽANA 56. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 19.10.2009. godine

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Statut JU Univerzitet u Tuzli.

Nakon što je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona dostavljen izmijenjeni i dopunjeni Prijedlog Statuta Univerziteta u Tuzli u kojem je, između ostalog, utvrđeno da će se primjena odredaba člana 206. Statuta Univerziteta primjenjivati od akademske 2010/2011. godine, Ministarstvo je predložilo Vladi da da saglasnost na Statut Univerziteta u Tuzli.

Članom 206. Statuta Univerziteta u Tuzli predviđeno je da redovni student koji se samostalno finansira stiče pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz Budžeta ukoliko u studijskog godini, koju sluša prvi put, ostvari 60 ECTS bodova i prosječnu ocjenu iz položenih ispita od najmanje 8,0.

Navedena izmjena, odnosno odgađanje primjene ovog Člana Statuta za akademsku 2010/2011. godinu, omogućava da svi studenti koji ostvare 60 ECTS bodova mogu upisati narednu godinu u akademskoj 2009/2010. godini, kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta, bez uslovljavanja prosjekom ocjena, a što je predviđeno i Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona.


Odjeljenje za informisanje