ODRŽANA 73. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 3.2.2009. godine

ODRŽANA 73. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju za 2009. godinu. U skladu sa Zaključkom Vlade od 30. decembra 2008. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju je usaglasila svoj Finansijski plan za 2009. godinu sa mjerama štednje koje je usvojila Vlada Tuzlanskog kantona.
Korigovani Finansijski plan za ovu godinu iznosi 34 228 800,00 KM, u okviru čega se najznačajniji dio sredstava očekuje od privatizacije Rudnika krečnjaka Vijenac.
Na poziciji "tekući izdaci" Agencije planirano je 87% sredstava u odnosu na 2008. godinu, što je u skladu sa mjerama štednje Vlade Tuzlanskog kantona.
Programom Agencije za privatizaciju u 2009. godini je planirano provođenje procedure prodaje državnog kapitala preduzeća metodom tendera i neposredne pogodbe u velikoj privatizaciji u saradnji sa komisijama i kupcima za DD Konjuh Kladanj, DOO Rudnici nemetala Kladanj, DOO Rudnik krečnjaka "Vijenac" Lukavac i DOO Elektromontaža Tuzla. Također je, između ostalog, planirano provođenje procedure prodaje veterinarskih stanica u Gradačcu, Kalesiji i Lukavcu, imovine preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, imovine preduzeća sa područja Distrikta Brčko BiH za koje je nadležna Agencija, i to dva prostora u Gradačcu i jednog prostora u Tuzli.
Programom je planirano i da se komisijskim kontrolama na terenu i kontrolama dostavljene dokumentacije u Agenciju, prati i nadzire provođenje obaveza koje su ugovorima prihvatili kupci državnog kapitala preduzeća DD Hotel "Tuzla" Tuzla, DD "Polet" Tuzla i kupca Proizvodnog pogona "Interplet" Srebrenik- imovine preduzeća DD "Interplet" Brčko.

USVOJENA INFORMACIJA O OBEZBJEĐENJU REZERVE KRVI ZA POTREBE LIJEČENJA STANOVNIŠTVA TUZLANSKOG KANTONA U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja stanovništva Tuzlanskog kantona u 2008. godini.
Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, da bi zdravstvena služba normalno funkcionirala potrebno je godišnje obezbijediti 5 donacija krvi na 100 stanovnika.

Kada je u pitanju Tuzlanski kanton u cilju obezbjeđenja normalnog funkcionisanja JZU UKC Tuzla neophodno je u toku godine obezbijediti najmanje 3 donacije krvi na 100 stanovnika, tj da 3% stanovništva Tuzlanskog kantona uđe u program darivanja krvi.
Transfuzijsku djelatnost u Tuzlanskom kantonu obavljaju Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla i Služba za transfuziologiju Opće bolnice Gračanica, a u organizovanju akcija dobrovoljnog darivanja krvi i animiranja stanovništva u ovoj oblasti učestvuje i Crveni križ.
Prema podacima Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla u 2008. godini je došlo do blagog rasta broja dobrovoljnih davalaca.
Akcijama dobrovoljnog darivanja odazvalo se 3 818 davalaca što je 25,6% u odnosu na plan u 2008. godini.
Planom je bilo predviđeno da se organizuje 126 akcija darivanja krvi, a organizovano je 136 akcija.
Na poziv porodice za davanje krvi javilo se 4 857 davalaca, a samoinicijativno u Polikliniku za transfuziologiju javio se 1421 davalac. Sa područja drugih kantona za dvanje krvi javilo se 845 davalaca.
Plan za 2008. godinu, ukupno računajući, realizovan je sa 54,4% što je za 1% manje u odnosu na 2007. godinu. Ukoliko se posmatra samo broj davalaca u okviru planski organizovanih akcija plan je ostvaren sa 18,1% što je za 2,4% više u odnosu na 2007. godinu.
U cilju poboljšanja ovih pokazatelja neophodno je poduzeti niz mjera. U okviru Informacije usvojen je prijedlog mjera među kojima su mjere koje se odnose na omogućavanje višestrukim dobrovoljnim davaocima da budu uključeni u sistem zdravstvenog osigranja po posebnim uslovima i da se utvrdi način brige poslodavaca o zaposlenicima, dobrovoljnim davaocima krvi.
U prijedlogu mjera je naglašeno i da je u cilju obezbjeđenju stalnih rezervi krvi neophodan angažman kompletne društvene zajednice.

USVOJENE INFORMACIJE O DEMINIRANJU U 2008. GODINI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informacije o rezultatima Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini.
Tim A Kantonalnog tima civilne zaštite je u okviru poslova pronalaženja, prikupljanja, prevoženja i uništavanja minsko-eksplozivnih i neekspolodiranih ubojitih sredstava po zahtjevu općinskih službi civilne zaštite uradio 580 zadataka. To ovaj tim svrstava u sami vrh u poređenju sa ostalim timovima u Federaciji BiH. Prikupljeno je i uništeno 15 349 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava i 23,4 kg eksploziva raznih vrsta.
Komponeneta B Kantonalnog tima za deminiranje zadužen je za pregled i čišćenje kontaminiranih terena. U 5 općina Tuzlanskog kantona ovaj tim je pregledao i očistio površinu od 125 902,05 metara kvadratnih. Kantonalni tim je na projektu Bučje-Visori trajno obilježio teren površine 479 100 metara kvadratnih, a učestvovao je i u izvlačenju unesrećenih deminera. Nažalost u 2008. godini u općinama Lukavac i Kalesija dogodile su se tri deminerske nesreće u kojima su tri osobe smrtno stradale, a dvije su teže i dvije lakše povrijeđene.
Tim za mašinsku podršku uklanjanju i uništavanju NUS-a Federalne uprave civilne zaštite u oktobru prošle godine radio na čišćenju ostataka u ratu porušenih šest objekata na području općine Čelić.

Vlada je danas usvojila i Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o ukupnim rezultatima deminiranja i trajnog obilježavanja minskih polja na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini. Planirano je bilo deminiranje ukupno 1 921 983,38 metara kvadratnih. Plan je realizovan sa 36,66% odnosno deminirano je 704 653,77 metara kvadratnih. Direktor KU CZ je istakao da je u 2008. godini bilo značajno smanjenje angažovanja oružanih snaga na deminiranju u Tuzlanskom kantonu u odnosu na 2007. godinu. U zaključcima je istaknuta potreba da se angažman Oružanih snaga BiH, kada su u pitanju poslovi deminiranja na ovom području, ne smanjuje odnosno da se u narednom periodu poveća.
Vlada Tuzlanskog kantona je u prošloj godini, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina, usmjerila 100 000,00 KM za sufinansiranje deminiranja. Dio sredstava izdvojile su i općine Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Sapna, kako bi se obezbijedilo 50% neophodnih sredstava. Za deminiranje 133 051 metara kvadratnih u ovih pet općina bilo je neophodno obezbijediti 185 518,59 eura. 50% ovih sredstava obezbijeđeno je iz donacija Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Kako je u dijelu sredstava koje su obezbijedile općine neodstajalo još 26 568,48 eura, predstavnici američke vlade su prihvatili da doniraju i ovaj dio sredstava.
U Informaciji koju je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona naglašena je potreba da se i u ovoj godini nastavi projekat sufinansiranja kojim se u istom omjeru, koliko se za ove namjene izdvoji sredstava iz budžeta kantona i općina, obezbjeđuje i donatorskih sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Listom prioriteta Regionalnog ureda BH MAC-a Tuzla planirano je ukupno čišćenje 523 872,91 metara kvadratni i tehničko izviđanje na površini od 3 583 162,59 metara kvadratnih.
Kantonalni tim civilne zaštite planira očistiti 16 000,00 metara kvadratnih i tehnički izvidjeti površinu od 168 000,00 metara kvadratnih.

OSTALE ODLUKE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve namijenjenih za pomoć Aidinim radnicima u pogonu Duboki Potok. U ranije donesenoj Odluci bilo je navedeno da se sredstva dodjeljuju DD Aida pogon Duboki Potok. Današnjom Odlukom ovaj dio teksta je izmijenjen s obzirom na to da su sredstva odobrena Sindikalnoj podružnici Aide, pogon Duboki Potok.
Danas je sa dnevnog reda povučena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Tekuća rezerva" Sindikalnoj podružnici "Aida" pogon Lukavac zbog toga što u vrijeme pripreme Odluke na ovoj poziciji nije bilo raspoloživih sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je izmijenjena visina dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona. Umjesto ranijih 60,00 KM dnevnice će u 2009. godini iznositi 48,00 KM. Vlada je time svoju Odluku uskladila sa Uredbom Vlade Federacije BiH kojom je utvrđeno da se visina dnevnica za službena putovanja u zemlji za 2009. godinu umanjuju za 20%.
U skladu sa Odlukom da se poveća broj članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za Tuzlanski kanton Vlada je danas donijela Odluku o dopuni Odluke o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća. Odlukom je, kao četvrti predstavnik Vlade u ovom Vijeću, imenovana Jasminka Mijatović, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta imenovala tim za vođenje pregovora sa općinom Tuzla u vezi sa Projektom izgradnje gradskog stadiona "Tušanj" i mogućem učešću Tuzlanskog kantona u ovom projektu. U Tim su imenovani predstavnici resornog Ministarstva Fikret Vrtagić i Đulaga Hadžić.
Vlada Tuzlanskog kantona danas se Zaključkom izjasnila da nije saglasna da Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Tuzla, na ime Radomira Jovičića iz Tuzle, utvrđuje trajno pravo korištenja na zemljišnoj parceli (k.č. br. 2050/26) u naselju Badre, a za koju je kao nosilac prava korištenja upisan Tuzlanski kanton. Riječ je o parceli koja se nalazi na lokaciji na kojoj su smještene kuće dodijeljene ratnim vojnim invalidima i stav Vlade je da je neophodno najprije završiti proceduru dodjele ovih objekata u trajno vlasništvo.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saglasnost za raspisivanje javnog oglasa radi popune upražnjenog mjesta stručnog savjetnika za veterinarstvo.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju da se za vršioca dužnosti direktora Agencije imenuje dosadašnji direktor Zijad Hasanhodžić.Vlada je danas donijela i Zaključak kojim se zadužuje UO Kantonalne agencije za privatizaciju da raspiše javni oglas za nominovanje kandidata za poziciju direktora KAP-a i imenuje Komisiju koja će postupak sprovesti i izabrati direktora u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinima i drugim imenovanja i odlukom Vlade o kriterijima za imenovanje u regulirane organe.

 

PRESS
Press konferencija u povodu održavanja 73. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

E.F./ M.B./ E.J.