ODRŽANA 74. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 10.2.2009. godine

ODRŽANA 74. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIHVAĆEN NACRT STRATEGIJE RAZVOJA
TUZLANSKOG KANTONA DO 2013. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila
Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine (pdf 4.618 kB).
Nacrt je uradio Ekonomski institut Sarajevo, koji je, u skladu sa zakonskim procedurama, izabran za izradu ovog Strateškog dokumenta, a članovima Vlade danas je Nacrt prezentirala profesorica Jasminka Osmanković.
U izradi Nacrta učestvovalo je 11 radnih i sektorskih grupa, koje su održale 23 radionice na kojima su razmatrana sva pitanja koja tretira ova Strategija. Profesorica Osmanković je istakla da je Institut imao izuzetno kvalitetan projektni zadatak koji je dobio od Vlade Tuzlanskog kantona te izuzetnu kooperativnost svih relevantnih institucija i pojedinaca koji su bili uključeni u njegovu izradu.
Postupak izrade Strategije određen je željom da se TK u strateškom periodu profilira kao moderna, konkurentna, evropski orijentirana regija, regija sa snažnim poduzetništvom, partnerstvom javnog-privatnog-civilnog sektora, sa efikasnom administracijom, orijentirana na koheziju i zapošljavanje, teritorijalnu saradnju, podizanje absorbcione moći za prihvat fondova, programa i projekata EU, regija orijentirana na podizanje kvaliteta života i rada, otvorena prema novim pristupima lokalnom i regionalnom razvoju. Ekonomski institut Sarajevo, Vlada Tuzlanskog kantona i drugi učesnici u procesu izrade tragali su za strategijom koja će osigurati komplementarnost istovremenog postizanja ekonomske, ekološke i socijalne održivosti, konkurentnosti, kohezije, konvergencije i kvaliteta života, istaknuto je u uvodu ovog dokumenta.
Kao strateški ciljevi postavljeni su: ubrzanje ekonomskog rasta, razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta žviota, prepoznatljivost Tuzlanskog kantona u BiH; regionalnom i evropskom okruženju, uravnoteženost i održivost razvoja u Tuzlanskom kantonu i postizanje društvenog konsenzusa i podizanje kapaciteta razvija Tuzlanskog kantona. Razvoj u ekonomskoj sferi je utemljen na sinergijskom djelovanju tradicionalnih industrija, diversfikaciji postojećih baznih industrija, razvoju novih industrija, revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje i snažnoj ekspanziji sektora usluga sa naglaskom na trgovinu, turizam, finansijski sektor, usluge prometa i komunikacija, informatičke i raznovrsne poslovne usluge.
U tekst Nacrta su uvrštene primjedbe koje su dostavljene nakon Konferencije koja je održana krajem 2008. godine. U okviru ovog dokumenta je urađen i prijedlog Monitoringa koji predviđa jasne parametre praćenja realizacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine. Istaknuto je da je posebna vrijednost Strategije njena fleksibilnost i što će se u skladu sa rezultatima godišnjeg monitoringa moći dorađivati i poboljšavati.

Nacrta Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona nakon čijeg se usvajanja očekuje javna rasprava o ovom strateškom dokumentu.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti u Tuzlanskom kantonu u 2008. godini.
Kako je navedeno u Informaciji Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je u 2008. godini zabilježilo izuzetno dobre rezultate. Prema riječima ministra Seada Omerbegovića u prošloj godini je značajno poboljšana kadrovska struktura MUP-a kroz usavršavanje postojećih i upošljavanje novih kadrova te opremljenost MUP-a. Zahvaljujući svemu tome Tuzlanski kanton je u poređenju sa ostalim područjima u BiH u samom vrhu s aspekta bezbjednosti građanja i ima najviši stepen rasvijetljenosti krivičnih djela u BiH.
Jedan od prioritetnih zadataka u 2008. godini, na kojem je bio angažovan i najznačajniji dio materijalnih i ljudskih resursa kantonalnog MUP-a, bilo je unapređenje stanja bezbjednosti saobraćaja na putevi Tuzlanskog kantona.
U prošloj godini u Tuzlanskom kantonu zaustavljen je trend rasta broja saobraćajnih nezgoda i broja smrtno stradalih. Dogodilo se ukupno 5 567 saobraćajnih nezgoda, što je za 76 nezgoda ili 1,4% manje u odnosu na 2007. godinu. Nažalost, u 39 saobraćajnih nesreća smrtno je stradalo 40 osoba. To je 13% manje smrtno stradalih osoba u prošloj godini, a bilo je i manje povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama.
MUP je u prošloj godini nadležnim tužilaštvima podnio 3 957 izvještaja o izvršenju krivičnog djela protiv 4 931 počinioca, što je 6,46% više podnesenih izvještaja protiv 7,03% više počinilaca. Ukupan broj krivičnih djela je 4 296 što je 236 krivičnih djela ili 5,81% više u odnosu na 2007. godinu. Prema ocjeni iznesenoj u Informaciji do povećanja ukupnog broja krivičnih djela je došlo zbog pojačanih aktivnosti Ministarstva unturašnjih poslova Tuzlanskog kantona u oblasti suzbijanja i otkirvanja krivičnih djela ali i zbog velikog broja lažnih dojava. Operativno dežurstvo Ministastva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zaprimilo je ukupno 51 265 prijava i obavještenja o bezbjednosno-interesantnim događajima na području Tuzlanskog kantona. Od tog broja bilo je 23 980 prijava telefonom. Putem broja 122 bilo je 15 263 prijave od čega su se samo 942 prijave (6,17%) odnosilo na događaje koji su se stvarno dogodilo. Sve ostale dojave putem ovog broja (14 321) bile lažne.
Operativnim radom otkriveni su počinioci 1 458 krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom izvšiocu. Okrivenost tih krivičnih djela je 60,7%, dok je procenat ukupne ravijetljenosti krivičnih djela u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini bila 78,03% što je najveći procenat otkrivenosti počinilaca krivičnih djela u Federaciji BiH.
Smanjen je broj krivičnih djela otuđenja motornih vozila, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nasilničkog ponašanja, ugrožavanja javnog prometa, krivotvorenja novca, a povećan broj teških krađa, razbojništva, izazivanja opće opasnosti, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, ubistava i pokušaja ubistava.
Najveći broj izvršenih krivičnih djela, 60,71% odnosi se na oblast imovinskih delikata.
U prošloj godini zabilježeno je 12 ubistava, od čega jedno šestostruko. Sva ubistva su rasvijetljena. Također su rasvijetljena i nadležnim tužilaštvima dostavljeni izvještaji o 22 pokušaja ubistva.
Kada je u pitanju maloljetnička delikvencija zabilježeno je 517 krivičnih djela, što je za 1,15% manje u odnosu na 2007. godinu. I broj počinilaca, ukupno 802, bio je manji u odnosu na prethodni period za 3,95%. U oblasti javnog reda i mira u prošloj godini su evidentirana 3 140 prekršaja. Iznoseći ove pokazatelje policijski komesar Nedim Mutapčić je

Istakao da je stanje bezbjednosti u zonama povratka na području Tuzlanskog kantona ocijenjeno među najboljim u BiH, te naglasio da ne očekuje pogoršanje stanja bezbjednosti u Tuzlanskom kantonu u 2009. godini.
Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je kroz obavljanje redovnih i pojačanih preventivnih mjera i aktivnosti u 2008. godini nastojala održati povoljno stanje javnog reda i mira, te je i ono u ovoj Informaciji ocijenjeno zadovoljavajućim.
U cilju stalnog unapređenja stanja bezbjednosti u Tuzlanskom kantonu u Informaciji je predloženo i niz mjera među kojima su izmjene zakonskih rješenja u oblasti krivičnog zakonodavstva, posebno u dijelu kaznene politike i maloljetničke delikvencije, pojačane preventivne mjere, dodatno jačanje saradnje sa svim relevantnim institucijama i građanima, te sa drugim službama u BiH posebno iz oblasti unutrašnjih poslova i bezbjednosti. Bit će nastavljene aktivnosti na sprovođenju državnih strategija borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije te protiv terorizma. Također je ukazano i na potrebu rješavanja problema nedostatka radnog prostora kao i prostora za zadržavanje lica lišenih slobode.
Informacija o stanju sigurnosti u Tuzlanskom kantonu u 2008. godini bit će upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za 2008. godinu prikupljenih po osnovu Zakona o šumama.
Po ovom osnovu u 2008. godini u Tuzlanskom kantonu prikupljeno je ukupno 1 788 776,78 KM. Imajući u vidu da je iz 2007. godine preneseno 1 297 277,91 KM ukupna raspoloživa sredstva prikupljena po osnovu odredaba Zakona o šumama u toku 2008. godine u Tuzlanskom kantonu iznosila su 3 086 054,69 KM.
U skladu sa Programom utroška ovih sredstava, koji je na prijedlog Kantonalne uprave za šumarstvo donio resorni ministar, a na koji je Vlad Kantona dala saglasnost, u prošloj godini utrošeno je ukupno 1 935 143,95 KM prikupljenih po osnovu Zakon o šumama.
Sredstva su utrošena:
- za finansiranje čuvarske službe 845 248,71 KM
- za izmirenje općinama stvorenih obaveza 297 953,88 KM
- za izradu šumsko-gospodarskih osnova 400 000,00 KM
- za projekte iz oblasti provedbe šumskouzgojnih i zaštitnih mjera 234 106,64 KM
- za projekte uređenja šumskih izletišta na području Kantona 70 056,72 KM
- za projekte unapređenja lovstva na području Kantona 40 000,00 KM i za
- naučno-istraživačke projekte iz ove oblasti 47 678,00 KM.
Preostali dio od 1 150 910,74 KM prenesen je u 2009. godinu, i namijenjen za finansiranje obaveza koje se prenose u ovu budžetsku godinu.

USVOJEN PLAN PROLJETNE SJETVE U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan proljetne sjetve za 2009. godinu. Plan je sačinjen na osnovu općinskih planova proljetne sjetve i njim je predviđeno da se u Tuzlanskom kantonu zasije ukupno 50 098 ha žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem. To je u odnosu na prošlu godinu više za 2 380,5 ha ili 4,99%.
Žitaricama će biti zasijano ukupno 45% planiranih površina.
Kada su u pitanju žitarice najveća površina, 22 090 ha, bit će zasijana kukuruzom, a što se tiče povrtnog bilja najviše će biti zasijano krompira, na 7 523 ha.

Po općinama najveću površinu planira zasijati Gradačac, 11 173 ha, ili 22,30% ukupne površine u Kantonu. Slijede Živinice sa 7 990 ha (15,94%) i Lukavac sa 7 050 ha (14,07%).
Najmanje će zasijati Doboj Istok 544 ha (1,09%) Sapna 654 ha (1,31%) i Teočak 676 ha (1,35%).
Manje površine u odnosu na prošlu godinu planirale su zasijati općine Banovići, Čelić, Teočak i Živinice, a veće površine Gradačac, Kalesija, Lukavac i Tuzla.
Prema procjenama stručnjaka da bi proljetna sjetva bila uspješno obavljena za repromaterijal će biti potrebno obezbijediti 80 684 807,00 KM.
Od proljetne sjetve se, između ostalog, očekuju prinosi 110 450 t kukuruza, 60 184 t krompira 55 402 t krmnog bilja i 955,7 t pšenice i raži.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.
Ovaj Pravilnik usvojen je 17.12.2008. godine, a današnjom Odlukom njegova primjena produžena je na period 1.1.2009-28.2.2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o kooptiranju dva člana Komisije za koncesije. U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona, u predmetu dodjele koncesije za izgradnju teniskih terena u Srebreniku, na prijedlog Općinskog vijeća Srebrenik, kooptirani su Imšir Škahić i Samed Halilović, diplomirani pravnici iz Srebrenika.
Danas je donesena i odluka o kooptiranju članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona u predmetu dodjele koncesije za toplifikaciju Gračanice. Na prijedlog Općinskog vijeća Gračanice kooptirani su članovi dr. Omer Hamzić i pravnica Jasminka Imširović iz Gračanice.
U oba slučaju radi se o pregovorima za dodjele koncesija u kojima, prema Zakonu o koncesijama Tuzlanskog kantona, Komisiju za koncesije čini pet stalnih članova i po dva člana koje kooptira Vlada Kantona na prijedlog općinskog vijeća na čijem području se nalazi predmet koncesije.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Premijeru Kantona da potpiše Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa direktorom Trgovinskog preduzeća "Rudhem" DD Tuzla. Riječ je o prostoru u kojem je smještena Državna agencija za istrage i zaštitu. Ugovor će biti sklopljen na određeno vrijeme, odnosno do 31.12.2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da provede postupak javne nabavke-pružanja usluga jedne depozitne banke (prikupljanje javnih i drugih prihoda Tuzlanskog kantona) i dvije budžetske banke trezora obavljanje poslova platnog prometa) na tri godine, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Nakon provedene procedure Ministarstvo finansija će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona prijedlog teksta ugovora sa najpovoljnijim bankama na davanje saglasnosti.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da potpiše ugovor o djelu sa stručnjakom iz oblasti veterinarske medicine, s obzirom na to da je upražnjena pozicija stručnog savjetnika za veterinarstvo. Ugovor će biti potpisan na tri mjeseca. U međuvremeno je Agencija za državnu službu pokrenula proceduru javnog konkursa za popunu navedenog radnog mjesta.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se utvrđuje prijedlog za razrješenje Hamšije Gergić, člana Nadzornog odbora JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, na lični zahtjev. O konačnom razrješenju člana Nadzornog odbora odlučit će Skupština dioničkog društva u skladu sa Zakonom.
Ministar industrije, energetike i rudarstva danas je povukao zahtjev u vezi sa zauzimanjem stava Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju Aneksa na Ugovor o zalogu nepokretne imovine u GIKIL-u, radi dodatnih konsultacija.
 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

E.F./ M.B./ E.J.