Vijesti iz Vlade

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

 

Adresa: Džafer mahala 51.,  Tuzla
Tel : ++ 387 (0)35 369-375, 

Fax: ++ 387 (0)35 369-376; 
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Alen-Telalovic

MINISTAR 
ALEN TALETOVIĆ  

 

 Ministarstva pravosudja i uprave vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima, i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva
 • praćenje i proučavanje stanja i pojava u pravosudnim organima u Kantonu, te predlaganje i poduzimanje potrebnih mjera sukladno sa zakonom
 • praćenje organizacije rada i poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju obezbjeđivanja materijalnih uvjeta za rad pravosudnih organa u Kantonu
 • vršenje zakonom i drugim propisima utvr|enih nadležnosti u vezi sa proračunom pravosudnih institucija, koje se financiraju iz proračuna Kantona
 • praćenje rada sudske uprave i poduzimanje odgovarajućih mjera za unapređivanje rada te uprave
 • praćenje primjene propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i izvršenja odluka kantonalnih i federalnih sudova
 • organiziranje i način rada organa uprave i upravnih organizacija Kantona
 • praćenje rada organa uprave i upravnih organizacija Kantona, poduzimanje i predlaganje odgovarajućih mjera za unapređivanje, racionalizaciju i efikasan rad tih organa i organizacija
 • praćenje primjene propisa o općem i posebnim upravnim postupcima, kancelarijskom poslovanju, radnim odnosima državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, te sačinjavanje odgovarajućih analiza, informacija i izvještaja u svezi s tim
 • praćenje organizacije i rada opštinskih službi za upravu na koje je preneseno vršenje poslova iz nadležnosti Kantona
 • registraciju udruženja čije je područje djelovanja na području Kantona
 • provođenje postupka koji prethodi imenovanju notara, postavljenju zamjenika notara i vršioca dužnosti notara, kao i popunu mjesta notarskih pomoćnika, te rješavanje o njihovim statusnim pitanjima, kada je to zakonom i drugim propisima određeno
 • kontrolu ispunjavanja određenih materijalno-tehničkih pretpostavki za rad notara i određivanje dana početka rada notara i radnog vremena notara
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva
 • vođenje propisanih službenih evidencija
 • inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Ministarstva
 • vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno sa zakonom, kao i poslova koji ne spadaju u nadležnost drugog organa uprave Kantona

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo pravosuđa i uprave MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE