Vijesti iz Vlade

Liste za intervju po raspisanom Konkursu

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Svi prijavljeni aplikanti i pripravnici čija je prijava Uredna prema listama Komisija za obradu prijava koje slijede u nastavku, mogu pristupiti obavljanju Intervjua, u školama za koje su se prijavili, u periodu od 26.09.-30.09.2012.godine svakim danom od 08.00 - 15.00 časova.

Liste aplikanata po Komisijama za obradu prijava:

 1. Komisija za bodovanje kandidata za razrednu nastavu, pedagoge, pedagogiju, psihologiju, sekretare i saradnike-defektologe (PDF 3.131 kB)
 2.  Komisija za bodovanje kandidata za matematiku, fiziku, hemiju, kulturu življenja, biologiju, prirodu, ekologiju, osnove tehnike i informatike, informatiku i tehničku kulturu (PDF 4.279 kB)
 3.  Komisija za bodovanje kandidata za historiju, društvo, religijsku kulturu, geografiju, sociologiju, demokratiju i ljudska prava, filozofiju i logiku (PDF 2.459 kB)
 4.  Komisija za bodovanje kandidata za vjeronauku (islamsku, katoličku i pravoslavnu), muzičku kulturu, muzičku grupu predmeta, likovnu kulturu, likovnu grupu predmeta i tjelesni i zdravstveni odgoj (PDF 4.6 MB)
 5.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik (PDF 8.020 kB)
 6. Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta (PDF 415 kB)
 7. Komisija za bodovanje kandidata za hemijsku, grafičku, tekstilnu grupu predmeta i ostala zanimanja (Frizer-vasuljar, kozmetičar i dr) (PDF 377 kB)
 8. Komisija za bodovanje kandidata za poljoprivrednu, prehrambenu, medicinsku i veterinarsku grupu predmeta (PDF 502 kB)
 9. Komisija za bodovanje kandidata za ekonomsku, trgovinsku, poslovno-pravnu i turističko-ugostiteljsku grupu predmeta (PDF 1.357 kB)
 10. Komisija za bodovanje kandidata za mašinsku, elektrotehničku i rudarsku grupu predmeta (PDF1.126 MB)
 11. Komisija za bodovanje kandidata za pedagoga škole, pedagogiju, psihologiju i saradnici "defektolozi" (2.150 kB)
 12. Lista prijava koje nisu razmatrane jer nisu sadržavale Prijavni obrazac 2 sa pozicijama iz konkursa na koje su kandidati aplicirali. (39 kB)

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna JAVNI POZIVI JAVNI POZIVI i OBAVJEŠTENJA Liste za intervju po raspisanom Konkursu