ODRŽANA 121. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 25.3.2010. godine

ODRŽANA 121. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U 2009. GODINI IZDVOJENO 129 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u prošloj godini ostvario ukupne prihode od 178 176 591,27 KM dok su rashodi iznosili 178 171 803,52 KM, tako da je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 4 787,75 KM.
Na zdravstveno osiguranje kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2009. godine bilo je prijavljeno 447 265 osiguranih lica, što je za 1,01% više u odnosu na broj prijavljenih osiguranih lica na isti dan prethodne godine i obuhvaćeno je 89,71% procijenjenog stanovništva Kantona. Izdvajanja za neposrednu zdravstvenu zaštitu u 2009. godini iznosila su 129 333 536 KM što je za 0,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio sredstava dodijeljen je UKC-u Tuzla 45,74% i Domu zdravlja Tuzla 13,07%.
Rashodi za lijekove na recept u 2009. godini iznosili su 34 228 146 KM što je za 17,29% više u odnosu na 2008. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila i Izvještaj o izvršenju Programa lijekova na recept za 2009. godinu. Na Listi esencijalnih lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja nalazi se 384 lijeka.
Vlada je danas upoznata sa Izvještajem o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2009. godinu koji će sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana za prošlu godinu biti proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona.

PLASMAN SREDSTAVA OD PRIVATIZACIJE OBEZBIJEDIO NOVIH
156 RADNIH MJESTA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila polugodišnji izvještaj NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla o plasmanu kreditnih sredstava sa ESCROW računa Vlade. Riječ je sredstvima od privatizacije koja su po vrlo povoljnim uslovima kao kreditna plasirana posredstvom ove Banke privrednim društvima, sa kamatom 1,65%. Osnovni cilj plasmana ovih sredstava bilo je povećanje privrednih kapaciteta i broja uposlenih.
Ova sredstva plasirana su početkom 2009. godine, a zaključno sa 31.12.2009. godine plasirano je ukupno 4 290 000 KM. Kreditna sredstva je dobilo ukupno 36 privrednih društava. U ovim privrednim društvima prije odobravanja kredita bilo je ukupno zaposleno
2 164 osobe dok je na kraju 2009. godine uposleno 2 168. Direktan rezultat realizacije Programa investicija i zapošljavanja Vlade Tuzlanskog kantona je upošljavanje dodatnih 156 osoba.
Inače, ukupni ugovoreni iznos sredstava za plasman bio je 5 445 000 KM. Od preostalih sredstava, zaključno sa 31.12.2009. godine u januaru 2010. godine plasirano je još 400.000 KM, u toku je realizacija kredita od 200 000 KM, a ostalo je još neiskorišteno 555.000 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila NLB Tuzlansku banku da i preostala, neiskorištena sredstva plasira pod istim uslovima.

UTVRĐEN NACRT PROGRAMA INVESTICIJA I ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Nacrt odluke o utvrđivanju Programa investicija i zapošljavanja, zatim nacrta Ugovora o namjenskom depozitu između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije BiH i Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza ugovornih strana nastalih po osnovu formiranja Komisione kreditne linije između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije BiH.
U skladu sa važećim zakonskim propisima i Odlukom o utvrđivanju Programa investicija i zapošljavanja sredstva od privatizacije deponovana na Escrow računu Budžeta Tuzlanskog kantona bit će prenesena u poseban fond Razvojne banke Federacije BiH. Ova sredstava će se koristiti za podsticanje otvaranja novih radnih mjesta na području Tuzlanskog kantona i odobravat će se na kreditnoj osnovi. Korisnici sredstava moći će biti privredna društva u državnom ili privatnom vlasništvu sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, ako imaju najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme, te fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost na području Tuzlanskog kantona, a imaju najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme.
Osnovni kriteriji za odobravanje sredstava po ovoj odluci bit će kvalitet proizvodnog programa i povećanje uposlenosti. Vlada Tuzlanskog kantona predložit će Razvojnoj banci da se ova sredstva odobravaju na bazi komisione kreditne linije koja će se koristiti isključivo putem banke, sa rokom otplate do 5 godina, grejs periodom do 1 godine, kamatnom stopom od 2% i troškovima obrade krediti u visini 1% od iznosa kredita. Također se predlaže da maksimalan iznos kredita za privredna društva iznosi 500 000 KM, a za fizička lica do 60 000 KM. Banka će raspisivati javni konkurs za dodjelu poticajnih kredita iz ovih sredstava. Predmet kreditiranja neće moći biti projekti iz oblasti ugostiteljstva i trgovine, izuzev hotelijerstva, prometa naftom i naftnim derivatima, promet nepokretnosti i kupovina automata za igre na sreću.

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKI KAPACITETI NEDOVOLJNO ISKORIŠTENI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti i kretanju turista na području Tuzlanskog kantona uz 2009. godinu.
Prošla gopdina i u ovoj oblasti bila je u znaku ekonomske krize. Nesigurnost za finansijska ulaganja u infrastrukturu, i niz drugih faktora doveli su do toga da i ostvareni rezultati u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti tokom 2009. godine, ostanu na relativno skromnom nivou, u odnosu na mogućnosti koje se pružaju. Ono što je značajno istaći svakako je činjenica da je u 2009. godini prvi put donesena strategija razvoja turizma u Federaciji BIH, a u Tuzlanskom kantonu odškolovana je prva generacija turističkih vodiča.
U toku 2009. godine u Tuzlanskom kantonu registrovano je novih 87 privrednih subjekata u oblasti ugostiteljstva, dok je 16 od 1860, koliko ih je bilo na kraju 2008. godine, prestalo sa ugostiteljskom djelatnosti. Prema Zavodu za statistiku FBiH u ovoj oblasti ostvaren je ukupan godišnjih promet od 20 367 711 KM, a u Tuzlanskom kantonu je zaposleno 2 660 radnika. Najveći broj objekata za smještaj ima općina Lukavac (26 objekata), a slijede Tuzla, Gradačac i Srebrenik. U Tuzlanskom kantonu gostima je na raspolaganju 1 913 ležaja, raspoređenih u 946 sobe, od čega najviše u općini Tuzla.
Kretanje turista na području Tuzlanskog kantona se prati kod 25 ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge smještaja i koji raspolažu sa 631 sobom i 1 242 ležaja. Prema tim pokazateljima Tuzlanski kantonaje u 2009. godini posjetilo je 34 682 turista što je za 4,8% manje u odnosu na 2008. godinu. Broj domaćih turista manji je za 13,1% dok se broj stranih turista povećao za 11,34%. Smještaj u općini Tuzla potražilo je 48% turista, u Lukavcu 20%, a slijede Gradačac i Srebrenik. Registrovani turisti su u prošloj godini ostvarili 95 512 noćenja. Prosječna dužina boravka bila je 2,75 dana. Svi ovi pokazatelji govore da, uprkos blagom rastu, smještajni kapaciteti na podurčju Tuzlanskog kantona nisu dovoljno iskorišteni. U 2009. godni iskorištenost kapaciteta iznosila je 21,36%. Procjenjuje se da je u ovoj oblasti u prošloj godini u Tuzlanskom kantonu ostvaren prihod od 6,2 miliona KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA TRGOVINE,
TURIZMA I SAOBRAĆAJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojla Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2009. godinu. Odjeljenje trgovine pratilo je stanje u toj oblasti u kojoj je registrovano 2 365 pravnih lica. Broj zaposlenih u oblasti trgovine u prošloj godini bio je 14.031, što je za 1,4% više u odnosu na 2008. godinu i iznosi 17,12% od ukupnog broja zaposlenih u Tuzlanskom kantonu.
U Federaciji BiH u prošloj godini u oblasti trgovine ostvaren je promet od 5.746.110.000 KM, što je za 9,8% manje u odnosu na 2008. godinu. Osim praćenja stanja u ovoj oblasti predstavnici ovog Odjeljenja učestvovali su i u analizi nacrta Zakona o unturašnjoj trgovini koji je utvrdila Vlada Federacije BiH, inicirani su i organizovani sastanci sa udruženjem trgovaca i kantonalne inspekcije te drugim aktivnostima vođenim u cilju poboljšanja stanja u oblasti trgovine. Također su praćene i cijene određenog broja proizvoda, čije praćenje je u nadležnosti kantona. Analize su pokazale da su maloprodajne cijene brašna, hljeba, tjestenine, junećeg i telećeg mesa, ribe i mlijeka u 2009. godini bile manje u odnosu na prosječne maloprodajne cijene u 2008. godini.
Odjeljenje za turizam osim praćenja stanja u ovoj oblasti je radilo i na pripremi prijedloga i primjedbi u procesu usvajanja Zakona o turističkoj i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH.
U cilju poboljšanja uslova za razvoj turizma u prošloj godini podržano je niz projekata lokalnih zajednica, između ostalih izgradnja prilaznog puta prema Djevojačkoj pećini u Kladnju, rekonstrukcija puta prema jezeru Bistarac i izrada idejnih rješenja za uređenje prilaza špilji Šljepača u Doboj Istoku. Predstavnici Ministarstva su učestvovali na svim značajnijim skupovima koji se tiču turizma, a podržana je i organizacija nekoliko važnih sajamskih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo je u prošloj godini uradilo i kategorizaciju 5 ugostiteljskih objekata za smještaj.
Odjeljenje za saobraćaj, između ostalog je pratilo stanje i razvoj unutrašnjeg drumskog saobraćaja, željezničkog i vazdušnog saobraćaja, a u cilju optimalnog zadovoljenja potreba privrede i stanovništva, te poticanja razvoja savremenih transportnih tehnologija. Prema evidenciji ovog Ministarstva u prošloj godini je u Tuzlanskom kantonu bilo 80 prijevoznika koji učestvuju u putničkom prijevozu te 420 taksi vozila. Za prijevoznike koji vrše taksi prijevoz urađene su i dodijeljene dopunske oznake koje su taksi prijevoznici dužni posjedovati u skladu sa Zakonom.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2009. godinu. U okviru ovog Ministarstva rade Odjeljenja za obrazovanje i nauku, Odjeljenje za kulturu i sport, Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove, Inspektorat, te Pedagoški zavod Tuzla kao upravna organizacija. U oblasti obrazovanju u prošloj godini pripremljena su četiri zakona, četiri pravilnika i još 39 drugih akata. U cilju poboljšanja stanja u obrazovnom sistemu vođene su i aktivnosti na donošenju novih nastavnih planova i programa. Doneseno je 30 novih odnosno izmijenjenih i dopunjenih nastavnih planova i programa.
Inače u oblasti obrazovanja u Tuzlanskom kantonu ima ukupno 130 ustanova obrazovanja, sa 71 557 učenika i 6 605 zaposlenih. U cilju obezbjeđenje kvalitetnih uslova za školovanje djece i prošle godine u saradnji sa Federalnom vladom obezbijeđeni su besplatnih udžbenici za određen broj učenika, rješavana su pitanja obezbjeđenja zdravstvenog osiguranja za učenike koji to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, a za prijevoz učenika osnovnih škola obezbijeđeno je oko 1,6 miliona KM. Ulagani su i dodatni napori da se poveća obuhvat romske djece obrazovanjem, tako da u školskoj 2009/2010. godini osnovno obrazovanje u Tuzlanskom kantonu pohađa 690 učenika pripadnika romske nacionalnosti.
I u prošloj godini uspješno su provedene sve aktivnosti na zbrinjavanju zaposlenika koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadatak u obrazovanju.
U toku prošle godine pokrenute su i aktivnosti za vanjsko zaduživanje kod OPEC Fonda u iznosu od 8 miliona KM, za kapitalne investicije u obrazovanju odnosno za izgradnju i opremanje dvije gimnazije, tri osnovne škole, tri područne škole i jedne sportske sale.
U cilju poboljšanja uslova za rad u školskim objektima u prošloj godini je izdvojeno nešto više od 400 000 KM.
U oblasti visokog obrazovanja Ministarstvo je svoje aktivnosti provodilo u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli. Značajne aktivnosti vođene su na pripremi uslova za kreditno zaduženje kojim će se obezbijediti sredstva za opremanje Kasarne Husein-kapetan Gradaščević koja je Tuzlanskom kantonu dodijeljena za potrebe Univerziteta.
Ministarstvo je i u prošloj godini nastavilo sa kreditiranjem redovnih studenata, za što je izdvojeno 531 000 KM, a sa 266 765,50 KM su subvencionirani troškovi smještaja studenata u studentskim domovima.
Za naučno-istraživački rad u prošloj godini izdvojeno je 179 200 KM.
Kada je u pitanju Odsjek za saobraćajnu edukaciju u prošloj godini je na 8 ispitnih mjesta kontinuirano organizovano polaganje ispita za sticanje vozačkih dozvola. Ukupno je 4 327 kandidata položilo ispit iz poznavanja propisa, a 5 286 kandidata je položilo ispit iz upravljanja motornim vozilom. U ovom segmentu rada Ministarstva provođene su i redovne aktivnosti na organizovanju ispita za sticanje licenci, zvanja vozača instruktora motornih vozila, zatim zamjena dozvola vozača instruktora te rješavanje zahtjeva za utvrđivanje uslova rada u autoškolama.
Inspektorat Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je u prošloj godini obavljao inspekcijske preglede u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu. Naglasak je stavljen na edukativno i preventivno djelovanje. Ukupno su kontrolisana 294 subjekta.
Rad Odjeljenja za kulturu i sport u prošloj godini imao je za rezultat uspješno ažuriranje zaostalih poslova u vezi sa formiranjem baze podataka o pravnim licima iz oblasti kulture i informisanja, a na osnovu čega je urađen i dvomjesečni neposredni obilazak ustanova kulture u svim općinama Tuzlanskog kantona. Pravovremeno su ažurirane i sve dnevne i tekuće aktivnosti uključujući i organizovanje dva ciklisa stručnih arhivističkih i jednog ciklusa stručnih bibliotečkih ispita.
Zbog posljedica koje je prouzrokovala ekonomska kriza javni pozivi za dodjelu sredstava za podršku kulturnim i sportskim manifestacijama prošle godine su kasnili, ali su krajem 2009. godine ipak uspješno realizovani.

NEOPHODNO POBOLJŠATI USLOVE U OBLASTI
ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području Tuzlanskog kantona, a koju je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite. U Informaciji je konstatovano da raspoložive snage za gašenje požara u Tuzlanskom kantonu mogu efikasno djelovati u slučajevima požara manjeg do srednjeg intenziteta. U slučaju istovremenog izbijanja većih požara u više općina, postojeće snage su nedovoljne, osim u općini Tuzla, i to zbog nedovoljnog broja vozila za gašenje požara i druge vatrogasne opreme te nedovoljnog broja profesionalnih vatrogasaca. U općinama Doboj Istok, Sapna i Teočak ne postoji ustrojen nikakav organizovani oblik zaštite od požara odnosno gašenja požara. Ni u jednoj općini nije donesen općinski Plan zaštite od požara koji je usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara. Jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene za protivpožarnu zaštitu nisu formirane u općinama Banovići, Čelić, Srebrenik, Teočak i Tuzla. Interventne vatrogasne jedinice nisu formirane ni u najvećem broju pravnih subjekata, a posebno u privrednim društvima, gdje zbog proizvodne djelatnosti postoji veća potencijalna opasnost od izbijanja požara. S obzirom na to da su Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH, koji je stupio na snagu sredinom prošle godine, stvoreni zakonski preduslovi za kvalitetnije rješavanje ove problematike Vlada je danas zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da na osnovu ovog Zakona i Informacije pripremi prijedlog Programa provođenja Zakona na području Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknada i drugih materijalnih prava službenika i namještenika u organima uprave. Uredba je usklađena sa Federalnom Uredbom o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, a kojom je propisano da se za otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposleniku dodjeljuje šest prosječnih plaća, a ne tri kako je to ranije bilo regulisano kantonalnom Uredbom.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Uredba je dopunjena i vrstom prihoda Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, a koji se ostvaruju od naknade za izdavanje dopunskih taksi oznaka.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je odobreno 200 000 KM za isplatu jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalnog dobitnika ratnog prizanaja i odlikovanja u 2010. godini. Osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja je ostvarena prosječna plaća u Federaciji BiH za 2009. a visina naknade se utvrđuje ovisno o vrsti odlikovanja odnosno ratnog priznanja dobitnika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dodjeli koncesije za realizaciju projekta snabdijevanja Gračanice toplotnom energijom. Koncesija je dodijeljena Privrednom društvu "Eko-toplane" d.o.o. Gračanica, na period od 30 godina.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministru za obnovu, razvoj i povratak o prijenosu stalnog sredstva - putničkog vozila marke "VW Golf IV" u trajno vlasništvo JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, bez naknade.
U vezi sa zahtjevom Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva da kantoni daju mišljenje o mogućnosti organizovanja jedinstvenog Federalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje šumama, sa "firmama kćerkama" kao kantonalnim podružnicama" Vlada Tuzlanskog kantona danas je podržala stav resornog kantonalnog Ministarstva da takva organizacija sektora šumarstva nije prihvatljiva za Tuzlanski kanton. Predloženo je da se u Nacrt Zakona o šumama uvrsti dosadašnja odredba koja predviđa da se za područje kantona osniva jedno kantonalno šumskoprivredno društvo.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama koje su dobile Osnovna škola Kladanj, Prva osnovna škola Srebrenik te JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o formiranju Interresorne radne grupe za izradu radne verzije Programa preventivnog djelovanja u suzbijanju i kršenje ljudskih prava. Zadatak grupe koja broji 15 članova je da uradi Radnu verziju ovog Programa te da je u roku od 60 dana dostavi na razmatranje Kolegiju Vlade Tuzlanskog kantona.
Odjeljenje za informisanje