Vijesti iz Vlade

ODRŽANA 55. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Prijedlog Zakona izmjenama i dopunama zakona o izvršenju sankcija Tuzlanskog kantona. Obzirom da su posljednje izmjene teksta ovog zakona izvršene prije više od dvije godine, a zbog određenih pitanja u vezi sa izvršenjem izrečene mjere sigurnosti osuđenom licu za krivično djelo, odnosno zaštitne mjere kažnjenom licu za prekršaj, ukazala se potreba za izmjenama.

 

Za realizaciju Zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, nego se realno može očekivati da će se povećati priliv sredstava u Budžet Kantona ostvarenih prodajom ili uništenjem predmeta koji su oduzeti od osuđenih odnosno kažnjenih lica za učinjeno krivično djelo odnosno prekršaj. Inače, osnovni tekst Zakona donesen je prije 12 godina, i u međuvremenu je četiri puta inoviran. Nakon današnjeg usvajanja Prijedlog Zakona je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenom postupku.

 

SARADNJOM VLADE TUZALSNKOG KANTONA SA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM KORPORACIJOM DO UNAPRIJEĐENJA POSLOVNOG AMBIJENTA NA NAŠEM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Ugovora o saradnji između Vlade našeg kantona i Međunarodne finansijske korporacije IFC, članice Grupacije Svjetske banke. Predstavnici Vlade su u prethodnom periodu obavili niz razgovora i konsultacija sa predstvanicima IFC-a, a u vezi sa realizacijom zajedničkog projekta "Unaprijeđenje poslovnog ambijenta na TK s ciljem privlačenja novih investicija", koji za cilj ima povećanje konkurentnosti kantona putem smanjenja troškova i rizika poslovanja, kreiranje elektronskog internet registra svih kantonalnih administrativnih postupaka, povećanje transparentnosti u sprovođenju administrativnih postupaka na kantonalnom nivou, jačanje olakšavanja ulaganja na kantonalnom nivou i procijena konkurentnosti sektora poljoprivrede. Ukupna vrijednost projekta je 227.695 .KM, u čemu IFC učestvuje sa 131.695 KM, a učešće Tuzlankog kantona je 40.000 KM u gotovini, 48.000 KM u materijaljnim sredstvima i paralelno učešće u iznosu od 8.000 KM. Očekivani rezultati projekta su poboljšanje i pojednostavljenje administrativnih postupaka za poslovanje koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona, povećana konkurentnost lokaliteta kroz smanjenje troškova i rizika poslovanja, E-Registar administrativnih postupaka uspostavljen i objavljen na web stranici kantona, izrađena studija i pregled postojećih fiskalnih i ne-fiskalnih podsticaja u Tuzlanskom kantonu, izrađena fokusirana studija konkurentnosti 3 podsektora/vrijednosna lanca u oblasti poljoprivrede (voće i povrće, meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne prerađevine), poboljšanje administrativnih postupaka koji se odnose na poljoprivredu na kantonalnom nivou i jačanje kapaciteta Kantona za rad sa investitorima i privlačenje investitora kao i uspostavljanje sistema veza između državnih i lokalnih institucija koje se bave ovim pitanjima. Vlada je također donijela i Odluku o formiranju radne grupe koja će nadgledati realizaciju Ugovora i upravljati procesom regulatorne reforme.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U INDUSTRIJI, ENERGETICI I RUDARSTVU
Vlada je prihvatila danas Informaciju o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima poslovanja za period januar – juni 2012. godine. Obrađivana privredna društva resorne oblasti ostvarila su u posmatranom periodu ukupan prihod u iznosu od 670,37 miliona KM, što u odnosu na isti period prošle godine smanjenje od 18 %. U rudarstvu je došlo do povećanja ukupnog prihoda u odnosu na isti period prošle godine i to za 1%, a u energetici se ukupni prihod se smanjio za 6%. U sektoru industrije ostvareno je smanjenje ukupnog prihoda za 31%. Na smanjenje ukupnog prihoda u sektoru industrije uticalo je značajno smanjenje ukupnog prihoda u hemijskoj, elektro i metaloprerađivačkoj industriji. Ukupan prihod u hemijskoj industriji smanjen je za 44%. U elektro i metaloprerađivačkoj industriji ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 100,37 miliona KM, što je za 15% manje u odnosu na isti period prošle godine. U industriji obuće i tekstila zabilježeno je smanjenje od 4%, dok je u industriji gume i plastike ostvareno smanjenje od 2%. Povećanje ukupnog prihoda ostvareno je u grafičkoj industriji za 7% i industriji građevinskog materijala i građevinarstvu za 1% u odnosu na isti period prošle godine. Kada analiziramo poslovni rezultat privrednih društava resorne oblasti, može se konstatovati da ukupna suma dobitka iznosi 16,75 miliona KM, i u poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je ostvareni dobitak iznosio 26,02 miliona KM, isti je smanjen za 35,62%. Od ukupne sume dobitka na nivou resorne oblasti industrijske grane su ostvarile ukupnu sumu dobitka u iznosu od 15,75 miliona KM i za 31,40% je manji od ostavrenog dobitka u periodu I-VI 2011. godine. Suma dobitka u hemijskoj industriji iznosi 4,38 miliona KM i predstavlja 26,14% ostvarenog dobitka resorne oblasti. Industrija građevinskog materijala i građevinarstvo ostvarila je sumu dobitka u iznosu od 6,36 miliona KM (38% učešća u ostvarenom dobitku resorne oblasti).
Metaloprerađivačka i elektroindustrija ostvarila je sumu dobitka od  4,66 miliona KM. U industriji obuće i  tekstila ostvaren je dobitak u iznosu od  190,21 hiljada KM i  u grafičkoj industriji ostvarena je dobit u iznosu od 140,75 hiljada KM. Rudarstvo je ostvarilo ukupnu sumu dobitka u iznosu od 1 milion KM.  Ukupna suma gubitka na nivou resorne oblasti   za I-VI 2012 godine iznosi  66,94  miliona KM, te u poređenju sa istim periodom 2011. godine, u kojem je suma gubitka iznosila 30  miliona KM,  povećana je za 122,50%. U sektoru rudarstva ostvarena je suma gubitka u iznosu od 22 miliona KM i veća je za 56,73% u odnosu na ostvarenu sumu gubitka u rudarstvu u periodu I-VI 2011. godine. U sektoru industrije za period I-VI 2012. godine ostvarena je suma gubitka u iznosu od 44,90 miliona KM i povećana je za skoro 3,5 puta u odnosu na ostvarenu sumu gubitka u industriji za prvo polugodište 2011. godine kada je iznosila 12,94 miliona KM. Ostvarena suma gubitka predstavlja 67,07% ukupnog gubitka resorne oblasti,  pri čemu pojedine industrijske grane učestvuju sa: hemijska industrija 59,88%, metaloprerađivačka i elektro industrija 2,68%, industrija obuće i tekstila 2,79%. Što se tiče uvozno-izvoznih rezultata  može se konstatovati da su preduzeća iz resorne oblasti zabilježila smanjenje  izvoza u odnosu na prvo polugodište 2011. Ostvareni izvoz u iznosi 266,75 miliona KM i manji je  za 30%. Na ovakve izvozne rezultate  uticalo je  prije svega smanjenje izvoza u sektoru industrije za 27%, a što se tiče grana industrije najveće smanjenje je zabilježeno  u okviru  hemijske industrije i to od 39%.Papirna i grafička industrija je zabilježila porast izvoza i to za 174%, industrija gume i plastike je povećala izvoz za 22%, dok je u  industriji obuće i tekstila izvozni rezultat ostao na nivou prošlogodišnjeg. Iako je sektor industrije zabilježio pad izvoza neto izvozni rezultat je ostao pozitivan i iznosi 49.653.154 KM. U sektoru energetike izvoz je smanjen za 65% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u rudarstvu  izvoz smanjen za 8%. Uvoz je takođe smanjen za 11% u odnosu na isti period 2011. godine. U sektoru industrije zabilježeno je smanjenje uzvoza od 11%, dok u hemijskoj industriji to smanjenje iznosi 29%. U ostalim industrijskim granama ostvareno je povećanje uvoza. Značajno povećanje uvoza zabilježeno je  u grafičkoj industriji i to za 9,8 puta, u metaloprerađivačkoj i elektro industriji za 61%, u industriji gume i plastike  za 46%, u industriji građevinskog materijala za 72%. U sektoru rudarstva zabilježen je rast uvoza od 9%. Ukupno ostvareni neto izvozni rezultat na nivou resorne oblasti iznosio je 65.964.923 KM, navodi se u Informaciji.

U cilju prevazilaženja teške situacije Ministarstvo je predložilo i niz mjera koje se, između ostalog, ogedaju u nastavku aktivnosti osnivanja Agencije na državnom ili federalnom nivou za podršku privrednim društvima koji izvode radove u inostranim zemljama sa posebnim akcentom na građevinska privredna društva, kao i realizaciji Programa raspodjele sredstava ostvarenih po okončanoj privatizaciji privrednih društava, tzv. sredstva sa Eskrow računa u dijelu koji se odnosi na uvezivanje radnog staža uposlenicima u privrdnim društvima sa većinskim državnim kapitalom koji su ispunili uslove za penziju. Ubrzati aktivnosti priprema neprivatizovanih privrednih društava za privatizaciju kao i privatizaciju već pripremljenih privrednih društava, te raditi na poboljšanju uslova za izvozno orijentisana privredna društva i društva čiji je uvoz u funkciji izvoza. U narednom periodu potrebno je, između ostalog, otvoriti javne radove i ubrzati investiciona ulaganja privrednih društava kao što su Elektroprivreda, BH Telekom i dr. sa tendencijom stvaranja preduslova da radove izvode privredna društva sa našeg kantona ili Federacije BiH.

IZVJEŠTAJ O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2012/12.godinu. U prve razrede 87 javnih i jedne privatne osnovne škole ove godine upisano je ukupno 4.317 učenika, od čega je 2.086 ili 48,32% djevojčica i 2.231 ili 51,67% dječaka.  Od ukupnog broja 7 učenika je upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje, 3 učenika u JU Centar za obrazovanje i vaspitanje slušanja i govora Tuzla i 4 učenika u JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u općini Tuzla 896 učenika ili 20,75%, a zatim slijede Živinice 633 učenika, Gračanica 495 učenika, Gradačac 442 učenika, Srebrenik 436 učenika, Lukavac 353 učenika, Kalesija 347 učenika, Banovići 231 učenik, Doboj Istok 104 učenika, Kladanj 102 učenika, Čelić 98 učenika, Sapna 97 učenika i Teočak 76 učenika.
U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 132 učenika ili 3,05%.
U ovoj školskoj godini upisano je i 177 učenika u prvi razred osnovnih muzičkih škola koji su raspoređeni u 14 odjeljenja.
U školskoj 2011/12. godini osnovnu školu je završilo 1.605 učenika manje nego u prethodnoj školskoj godini.

Na području Tuzlanskog kantona u 33 srednje škole za školsku 2012/13. godinu planiran je upis 7.494 učenika, od toga u gimnazije 1.440 učenika, u tehničke i srodne škole 3.390 učenika, u stručne škole 2.430 učenika, u umjetničke škole 90 učenika, u vjersku školu 120 učenika i u specijalnu školu 24 učenika. Poslije prvog upisnog roka pokazalo se da za određena zvanja i zanimanja postoji veći interes učenika nego što se očekivalo, tako da su napravljene određene izmjene plana upisa učenika u srednje škole, a sve u cilju da bi se učenicima obezbijedilo da se upišu u škole za čija su stručna zvanja i zanimanja najviše zainteresovani. I ove godine učenici su iskazali najveći interes za upis u JU Srednja medicinska škola Tuzla, te je Ministarstvo bilo prinuđeno izvršiti izmjene Plana upisa kojim je upis u JU Srednja medicinska škola Tuzla povećan za 4 odjeljenja kako bi se omogućio upis svim učenicima koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom sa ostvarenom prosječnom ocjenom 5,0. I nakon povećanja broja odjeljenja u JU Srednja medicinska škola Tuzla, jedan dio učenika koji pripadaju boračkim kategorijama nije mogao biti upisan, te je na zahtjev ovih kategorija Vlada Tuzlanskog kantona donijela Zaključak kojim je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona traženo da se u saradnji sa menadžmentom srednjih škola omogući upis svim učenicima iz boračkih kategorija,

koji su se prijavili za upis u srednje škole, a ispunjavaju bodovni minimum, kao i obezbjeđivanje upisa svih ostalih učenika koji ispunjavaju bodovne minimume za upis.
Na osnovu svih podataka može se zaključiti da je većina učenika koji su završili osnovnu školu nastavila svoje školovanje u srednjim školama, tako da ove školske godine broj učenika koji pohađaju srednje škole na području Tuzlanskog kantona veći je za 852 učenika.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla, te dala saglasnost na prijedlog Ugovora o prijenosu udjela bez naknade i pristupanju novog osnivača društvu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije Privrednom društvu „GRAMAT“ d.o.o.  Gračanica za eksploataciju kamena krečnjaka na kamenolomu „Sklop“ Malešići, općina Gračanica. Koncesija za eksploataciju kamena krečnjaka dodijeljena je na period od 10 godina. Jednokratna koncesiona  naknada za koncesioni period od 10 godina iznosi 43.120,00 KM. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,50 KM/m3 čvrste mase kamena krečnjaka, s tim da ne može biti manja od 11.550,00 KM godišnje.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj za eksploataciju magnezita na ležištu „Konjuh“ u općini Kladanj. Koncesija se dodjeljuje za eksploataciju magnezita na period od 20 godina. Jednokratna koncesiona  naknada iznosi 138.000,00 KM, a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,80 KM/m3 rovnog magnezita, s tim da ne može biti manja od 28.000,00 KM godišnje bez obzira na rezultate poslovanja. Obračun tekuće koncesione naknade će se vršiti po otpočinjanju proizvodnje, a plaćanje godinu dana nakon što koncesionar otpočne sa proizvodnjom magnezita, odnosno nakon što rudarskoj inspekciji prijavi početak proizvodnje.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite kojom se vrši raspodjela ukupno  480.000,00 KM, sredstava posebne naknade u 2012. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom. Općini Banovići, prvu fazu saniranja klizišta na lokalnom putu u MZ Podgorje-naselje Savići odobrene su 39.000,00 KM. Za saniranje oštećenog krova Omladinskog doma u Nahviocima,  sanaciju korita rijeke Humačice i klizište u MZ Drijenča Općini Čelić je odobreno 38.000,00 KM, a za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća u MZ  Klokotnica i klizište u naselju Buzekara Općini Doboj Istok je odobreno 17.000,00 KM. Općini Gračanica 50.000,00 KM je odobreno za sanaciju klizišta u MZ Stjepan Polje i odrona u naselju Lendići. Općini Gradačac je za sanaciju klizišta u MZ Zeljina Donja, Međiđa Srednja i Zeljina Srednja odobreno 50.000,00 KM. 25.000,00 KM je odobreno Općini Kalesija za sanaciju klizišta u MZ Miljanovci, MZ Dubnica i u MZ Tojšići, a 30.000,00 KM je odobreno Općini Kladanj za sanaciju lokalnih putnih komunikacija za naselja: Nočajeviće, Crijevčiće, Gojakoviće, Trnovače, Hotane i Tuholj. Za saniranje šteta nastalih na koritu  potoka „Cerovac“ Općini Lukavac su odobrene 43.000,00 KM. Općini Sapna je odobreno 38.000,00 KM za sanaciju klizišta „Krstac“; „Baljkovica“ i „Nezuk-Potkućine“. Općini Srebrenik su za sanaciju klizišta „Donji Srebrenik“ odobrene 43.000,00 KM. Općini Tuzla je odobrena 61.000,00 KM za sanaciju klizišta u MZ Kiseljak i MZ Par Selo, a Općini Živinice je 46.000,00 KM odobreno za saniranje klizišta u MZ Bašigovci i MZ Podgajevi i sanaciju korita rijeke Oskove u MZ Litve.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o odobravanju 2.700,00 KM UG ”TVORNICA MAGIJE – MAGIC FACTORY” Tuzla, za refundaciju dijela troškova manifectacije “Tuzla Film Festival” koja je održana u augustu 2012.godine u Tuzlii 12.000,00 KM, općini Čelić za sufinansiranje privredne manifestacije ''Dani jagodičastog voća BiH'' Čelić 2012.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Preraspodjela je predložena u cilju obezbjeđenja sredstava JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik i JU OŠ "Špionica" Srebrenik, koja su potrebna za finansiranje volonterskog rada.

Vlada je donijela danas Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u iznosu 1.400,00 KM za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 842,40 KM kao dio sredstava za plaćanje faktura „Tuzlatransportu“ d.o.o. Tuzla za izvršeni prevoz 45.000 kg brašna, 2.100 litara ulja, 2.100 kg šećera, 3.000 kg soli, 6.000 mesnih narezaka od po 150 gr i 2 100 kg deterdženta iz skladišta Federalne direkcije robnih rezervi do glavnog skladišta Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspored sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Razlog za donošenje o izmjenama i dopunama ove Odluke jesu u tome što je provođenje postupka zajedničkih javnih nabavki uglja od strane Komisije za provođenje iste obustavljen i vraćen u nadležnost Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Obzirom da je preostao kratak vremenski period za realizaciju postupka javne nabavke do isteka tekuće godine i ulaska u zimski period, a predmet nabavke je trebao biti ugalj koji bi se dodjeljivao raseljenim licima u stanju socijalne potrebe, mišljenja smo da je opravdana izmjena ove Odluke u smislu da se korisnicima umjesto isporuke uglja uplate finansijska sredstva za nabavku ogrjeva. Time bi se izbjegle procedure javnih nabavki koje bi dodatno odgodile krajnju namjeru Vlade TK i Ministarstva, a to je blagovremeno obezbjeđenje ogrjeva za korisnike u stanju socijalne potrebe.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke kojima se prigovori Šemsudina Bećirovića i Sadine Pavlović, podneseni na rješenja Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog odbijaju kao neosnovani.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala Školski odbor JU OŠ „Šerići“ na području općine Živinice.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada Rad Vlade Informacije i izvještaji sa sjednica ODRŽANA 55. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA