ODRŽANA 149. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 13.12.2010. godine

ODRŽANA 149. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU
TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 1.1-31.3.2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.3.2011. godine, s obzirom na to da Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu neće biti donesen do 31.12.2010. godine zbog pojedinih elemenata koji su nepoznati, a potrebni su kao parametri za utvrđivanje Budžeta za narednu godinu. Predloženo je da privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona u prva tri mjeseca naredne godine bude u visini od 72 075 202,88 KM. Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona izvršavat će se u skladu sa prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.
U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca naredne godine utvrđen je na bazi utrošenih sredstava u istom periodu 2010. godine.

USVOJENA INFORMACIJA O PRIPREMLJENOSTI ZA ZIMSKO
ODRŽAVANJE PUTEVA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2010/2011. godina koju je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite.
Informacija je pripremljena na osnovu informacija općinskih službi civilne zaštite, Direkcije cesta Tuzla i JP Direkcija cesta Federacije BiH.
Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti općina se razlikuje od općine do općine, ali, konstatovano je, preduzete su sve neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva obave što efikasije.
Direkcija cesta Tuzla završila je na vrijeme potpisivanjem ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvršenje radova na zimskom održavanju 20 regionalnih puteva na području Tuzlanskog kantona. I Direkcija cesta Federacije BIH blagovremeno je sklopila ugovore za zimsko održavanje 9 magistralnih puteva na području Tuzlanskog kantona sa četiri firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. Procjena je da, ukoliko poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama i u uslovima normalnog intenziteta sniježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području Tuzlanskog kantona.

U slučaju izuzetno obilnih sniježnih padavina, kada redovne snege nisu u stanju održavati normalnu prohodnost puteva sve službe civilne zaštite su izvršile odgovarajuće pripreme za angažovanje pripadnika struktura civilne zaštite i građana u mjesim zajednicama da se takvo stanje prevazilazi.

USVOJEN REBALANS FINANSIJSKOG PLANA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2010. GODINU


Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Rebalans finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju za 2010. godinu. Osnovni razlog za Rebalans je činjenica da do novembra 2010. godine nije realizovana većina planiranih prodaja u ovoj godini, prodaja DD “Konjuh“ Kladanj je proglašena neuspjelom, a ostala je izvjesna samo prodaja Rudnika krečnjaka „Vijenac“ Lukavac.
Uvažavajući te činjenice Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju za 2010. godinu, koji je bio planiran u iznosu od 17 580 750 KM, Rebalansom je smanjen na 5 204 875 KM. Ova visina je utvrđena uvažavajući činjenicu da će definisana cijena za Rudnik krečnjaka „Vijenac“ od 8 miliona KM biti plaćena u dvije rate i to 4 miliona KM do kraja 2010. godine i 4 miliona u 2011. godini.

ODOBRENA SREDSTVA ZA CERTIFICIRANJE FIRMI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na devet odluka Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak o dodjeli sredstava za certificiranje pravnih subjekata po međunarodnim standardima. Ukupno je odobreno 58 600 KM, a pojedinačni iznosi su u rasponu od 4 000 KM do 12 000 KM.
Inače podrška certificiranju privrednih društava po međunarodnim standardima vrši se na osnovu javnog poziva koji je raspisalo resorno Ministarstvo, a sredstva se dodjeljuju sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“.

ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKTE U OBLASTI VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a kojom su odobrena sredstva za realizaciju projekata planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godini. Ukupno je odobreno 268 679,47 KM i to za projekte u općini Živinice (5 000 KM), općini Sapna (29 500 KM), općini Čelić (39 634,20 KM), općini Lukavac (169 045,27 KM) i općini Teočak (25 500 KM). Među projektima koji će biti realizovani su intervencije na obalama rijeke Sapne, izgradnja rezervoara za vodoopskrbu i izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naseljima navedenih općina.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izmjene Programa korištenja sredstava za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica u 2010. godini. Program je izmijenjen u dijelu koji se odnosi na učeničke stipendije. Zbog činjenice da su nakon okončanja postupka 344 kandidata ispunila uslove za stipendiju, kako bi svi učenici ostvarili ovo pravo, izmjenama je utvrđeno da će učenička stipendija iznositi 51 KM mjesečno. Stipendije za studente će, kao što je to ranije utvrđeno, iznositi 120 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama općine Kladanj osnovnim školama Kladanj i Stupari i donaciji World University Service Austrija JU Unvierzitet u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se utvrđuju razlozi, principi i postupak prijevremenog razrješenja članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli koji imenuje Vlada Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje ove Odluke su zakonska obaveza da se ovo pitanje bliže uredi posebnim aktom Vlade Kantona, odnosno Statutom, zavisno od organa koji vrši imenovanje.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila osnovicu za obračun plaća budžetskih korisnika za novembar 2010. godine u iznosu od 390 KM, što je na nivou prethodnih mjeseci ove godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa u mreži BIHnet-Paket Business pro, a u cilju povećanja brzine pristupa mreži BIHnet za potrebe Kantonalne informacione mreže.


Odjeljenje za informisanje