ODRŽANA 59.VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 7.1.2010. godine

U povodu novonastale situacije u privrednom društvu GIKIL, kao i jučer održanih protesta, te stupanja u generalni štrajk radnika ovog preduzeća, Vlada Tuzlanskog kantona je danas održala vanrednu sjednicu.
U vezi sa zahtjevima koje je sindikalna organizacija uputila Vladi, Vlada Tuzlanskog kantona je donijela slijedeće zaključke:
- Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila da se danas u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona organizira sastanak sa predstavnicima Sindikata, kako bi se razgovaralo o novonastalnoj situaciji,
- Vlada Tuzlanskog kantona traži od menadžmenta GIKIL-a da u saradnji sa predstavnicima sindikata Kompanije, u što kraćem roku dogovore realizaciju izvršavanje Sporazuma koji su potpisali 22.07.2009. godne, a sve u cilju hitne deblokade poslovanja Kompanije i sprečavanja nastanka štetnih posljedica za radnike, Kompaniju i širu društvenu zajednicu.
- Vlada Tuzlanskog kantona zadužuje Stručni tim za praćenje realizacije Ugovora o pristupanju u d.o.o. Koksna industrija Lukavac da u roku od 10 dana sačine i putem resornog ministarstva dostave Vladi Kantona Informaciju o stepenu realizacije predmetnog sporazuma, kao i eventualnim osnovama i mogućnostima redefinisanja istog.


Odjeljenje za informisanje