ODRŽANA 60. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 20.1.2010. godine

ODRŽANA 60. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 60. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Na prijedlog Ministra zdravsta donesena je Odluka o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Odlukom se utvrđuju cijene lijekova koje će Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona priznavati za lijekove utvrđene odlukom o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda.
Odluka je donesena nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona u decembru usvojila Informaciju Ministarstva zdravstva o problemu obezbjeđivanja lijekova sa Liste esencijalnih lijekova kantona. Tada je donesen Zaključak kojim su Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaduženi da ispitaju tržište lijekova sa aspekta cijena i Vladi predlože Odluku u kojoj bi se utvrdio nominalni iznos cijene svakog lijeka koji se plaća na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cilj je obezbijediti kontinuirano i efikasno snabdijevanje stanovništva Tuzlanskog kantona lijekovima sa Liste esencijalnih lijekova.
Po tom Zaključku od svih registrovanih predstavništava i zastupništava farmaceutskih kompanija za BiH zatraženo je da dostave cijene lijekova po kojima su spremni, putem veletrgovinske mreže u BiH, vršiti isporuku lijekova sa esencijalne Liste za područje Tuzlanskog kantona u narednom periodu.
Nakon što su dostavljeni traženi podaci Ministarstvo zdravstva je utvrdilo Prijedlog jediničnih cijena lijekova i takav Prijedlog dostavilo predstavništvima i zastupništvima farmaceutskih kompanija u BiH, uz zahtjev da daju pismenu saglasnost za isporuku lijekova po predloženim cijenama.
Na osnovu dobijenih saglasnosti Ministarstvo i Zavod su pripremili Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a koja je danas i usvojena. Ova Odluka će se primjenjivati od 23.1.2010. godine do okončanja postupka javne nabavke lijekova koji provodi Zavod zdravstvenog osiguranja, a najduže šest mjeseci.
Inače, Zavod je od 2004. do 2009. godine u više navrata pokretao postupke javne nabavke lijekova ali ni jedan postupak nije uspješno završen. Posljednji pokrenuti postupak, za koji je Obavještenje o nabavci objavljeno u Službenom glasniku BiH 7.12.2009. godine, obustavljen je do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Odjeljenje za informisanje