ODRŽANA 65. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 29.3.2010. godine

Danas je održana 65. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
Vlada je razmatrala tekst prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja, a koji je po hitnoj proceduri za sutrašnju sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona predložila poslanica Azra Avdić. Izmjenama i dopunama obuhvaćen je Član 20 kojim je, između ostalog, propisano da će nadležna policijska uprava izdati odobrenje za nabavljanje oružja samo licima starijim od 21 godinu.
Izmjenam i dopunama je predloženo da nadležna policijska uprava, izuzetno, može izdati odobrenje za nabavljanje oružja i licu starijem od 18 godina, ukoliko obavlja funkciju čuvara šume ili čuvara lova, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih zakonom.
Kako ovakvo zakonsko rješenje ne bi obuhvatilo i druga radna mjesta, za koja bi se kao uslov za zaposlenje moglo pojaviti odobrenje za nabavku oružja, Vlada Tuzlanskog kantona je Zaključila da ne može podržati predloženi tekst izmjena i dopuna Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja te su danas utvrđeni prijedlozi dva Vladina amandmana na ovaj Zakon.
Prvim Amandmanom predloženo je da nadležna Policijska uprava, izuzetno, može izdati odobrenje za nabavljanje oružja licu, starijem do 18 godina, ukoliko je odobrenje za nabavljanje oružja uslov za zasnivanje radnog odnosa.
Drugim Amandmanom je predloženo da ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i četrnaest amandmana na prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima, a koje su poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona dostavili u roku utvrđenom Poslovnikom.
Vlada je prihvatila Amandman kojim se prilikom izbora Nezavisnog odbora obezbjeđuju uslovi za poštivanje spolne zastupljenosti članova Nadzornog odbora. Ostali amandmani nisu prihvaćeni. Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona također je na dnevnom redu sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona zakazanoj za 30.3.2010. godine.


Odjeljenje za informisanje