ODRŽANA 70. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 15.6.2010. godine

ODRŽANA 70. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je na danas održanoj 70. vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, donijela Oduku o prestanku stanja prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla na području Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom stavljena je van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla na području Tuzlanskog kantona. U narednom periodu Kantonalni štab civilne zaštite će, u saradnji sa općinskim štabovima civilne zaštite, nastaviti pratiti i analizirati stanje na terenu i po potrebi se uključivati u aktivnosti oko saniranja nastalih posljedica i stvaranja uslova za normalan život i rad ljudi na ugroženom području.
Također, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Zaključak kojim je zadužila Kantonalnu komisiju za procjenu šteta da sa općinskim komisijama za procjenu šteta, pripremi, zbirne izvještaje o štetama na području našeg kantona kako bi se mogla provesti Zakonom propisana procedura ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za otklanjanje nastalih posljedica.

Odjeljenje za informisanje