ODRŽANA 72. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 23.6.2010. godine

ODRŽANA 72. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na 72. vanrednoj sjednici, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite proglasila stanje prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona.
Komandant štaba Sead Mujanović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić izvijestili su Vladu o stanju u Tuzlanskom kantonu prouzrokovanom obilnom kišom posljednjih dana.
U protekla 24 sata voda je u Hidroakumulaciji Modrac porasla za 120 cm tako da je situacija na području Tuzlanskog kantona ocijenjena alarmantnom. Poplavljen je veliki broj stambenih i poslovnih objekata, velike poljoprivredne površine, a nekoliko desetina porodica je evakuisano. Teško stanje prouzrokovano poplavama, a koje su izazvale i nova klizišta je u cijelom Kantonu, a najugroženije općine Srebrenik, Gradačac, Čelić, Gračanica i Kladanj usljed ovakvih okolnosti proglasile su i stanje prirodne nesreće.
Kantonalnom štabu civilne zaštite dat je nalog da rukovodi akcijom zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona odnosno da koristi ovlaštenja koja ima u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće. Također je naloženo da se svakih šest sati dostavljaju informacije o stanju na terenu te predlažu sve neophodne mjere kako bi se pomoglo ugroženom stanovništvu.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o upisu djece poginulih, umrlih i nestalih boraca/branitelja, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih prizanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u prvi razred JU Srednja medicinska škola Tuzla u školskoj 2010/2011. godini, koji su ostvarila bodovni minimum i prema spisku Koordinacije boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona. Obavezano je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da obezbijedi održavanje dislocirane nastave u JU OŠ „Centar“ Tuzla, u jednoj smjeni, koristeći pet učionica za realizaciju nastave i jednu učionicu u funkciji kabineta njege.


Odjeljenje za informisanje