ODRŽANA 74. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 15.7.2010. godine

ODRŽANA 74. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 74. vanredna sjednice Tuzlanskog kantona. Utvrđene su izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2010. godinu i Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu, a sve u cilju blagovremene dostave ovih dokumenata koji su danas uvršteni u dnevni red sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona zakazane za 28. juli 2010. godine.
Izmjenama i dopunama Finansijskog plana ZZO TK ukupni prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci povećani su za 7 101 347,00 KM ili 3,89% u odnosu na Finansijski plan za 2010. godinu. Prema predloženim Izmjenama i dopunama Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2010. godinu iznosi 189 807 118 KM.
Prihodi i primici su u najvećoj mjeri povećani u dijelu doprinosa za socijalnu zaštitu, ukupno 6,2 miliona KM. Kada su u pitanju rashodi izdaci za materijal i usluge povećani su u ukupnom iznosu od 3,6 miliona KM od čega se najveći dio, 2,6 miliona KM odnosi na Program Lijekova na recept. Izdaci za tekuće grantove povećani su za 3,1 milion KM, i to u dijelu koji se odnosi na naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja.


Odjeljenje za informisanje