ODRŽANA 78. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 17.9.2010. godine

ODRŽANA 78. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 78. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je utvrđen prijedlog teksta Aneksa Sporazuma sa sindikatima budžetskih korisnika, a na osnovu razgovora koji su vođeni sa predstavnicima sindikata uposlenih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, pravosuđu i kantonalnoj upravi.
Aneksom Sporazuma predviđeno je da se do kraja 2010. godine budžetskim korisnicima isplaćuje topli obrok od 7 KM po izrađenom danu, odnosno da bude na nivou kao i u prvih osam mjeseci 2010. godine. Aneksom je predviđeno da će za sve budžetske korisnike biti isplaćen regres od 400 KM do kraja 2010. godine.
Prijedlogom Aneksa je precizirano da su strane potpisnice Aneksa upoznate da je nedostajuća sredstva za isplatu ovih naknada neophodno obezbijediti Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, a koje će Vlada Kantona utvrditi i predložiti Skupštini kantona u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Aneksa. Vlada je donijela Zaključak da će se prilikom izrade Izmjena i dopuna Budžeta poštivati princip ravnomjernog opterećenja svih tekućih rashoda.
Na današnjem sastanku sa sindikatima budžetskih korisnika delegacija Vlade Tuzlanskog kantona je prezentirala prijedlog Aneksa Sporazuma. Dio sindikata budžetskih korisnika je već danas izrazio spremnost za potpisivanje predloženog Aneksa.
Dogovoreno je da će naredne sedmice biti održan novi sastanak na kojem će biti upriličeno potpisivanje Aneksa, a nakon što svi sindikati budžetskih korisnika razmotre Vladin prijedlog i o njemu se izjasne.

Odjeljenje za informisanje