ODRŽANA 79. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 28.9.2010. godine

Danas je održana 79. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke za povećanje broja za upis kandidata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzlu u akademskoj 2010/2011. godini.
Prijedlog Odluke na posljednjoj sjednici je utvrdio Senat Univerziteta u Tuzli.
Nakon II upisnog roka za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija osim kandidata koji su položili prijemni ispit i uklopili se u odobrenu kvotu za upis studenata u I godinu, prijemni ispit položila su i 124 kandidata izvan odobrene kvote, odnosno kao prekobrojni. Od tog broja 76 kandidata su iz boračke populacije i 48 ostalih kandidata.
Senat Univerziteta je na prijedlog naučno-nastavnih vijeća utvrdio Prijedlog odluke za odobravanje upisa povećanog broja kandidata koji su položili prijemni ispit.
Odlukom je odobren upis dodatnih 27 studenata na Farmaceutskom fakultetu, na Filozofskom fakultetu 26 kandidata, na Medicinskom fakultetu 46 kandidata i na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu 25 kandidata.
Ovom Odlukom omogućen je upis na fakultete Unvierziteta u Tuzli svim kandidatima koji su položili prijemne ispite.

Odjeljenje za informisanje