ODRŽANA 80. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 1.10.2010. godine

ODRŽANA 80. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 80. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Zbirni izvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u toku 2010. godine, a koji je sastavni dio Zahtjeva Federalnoj Vladi i Federalnoj upravi civilne zaštite za dodjelu 4 miliona KM pomoć općinama u Tuzlanskom kantonu.
U izvještaju su usaglašene procjene Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i općinskih komisija čime se došlo do pokazatelja da su općine Tuzlanskog kantona pretrpile štete od 34.246.165,63 KM.
Najveće štete pretrpila je općina Tuzla, više od 9 miliona KM, zatim Gračanica, 5,5 miliona KM, Doboj Istok 4,5 miliona KM i Lukavac u kojem su štete procijenjene na oko 4 miliona KM. U Zahtjevu Federalnoj Vladi i Federalnom štabu civilne zaštite, koji se dostavlja putem Federalne uprave civilne zaštite, da se općinama u Tuzlanskom kantonu dodijeli 4 miliona KM pomoći, bit će navedeni i pojedinačni iznosi koji se traže za općine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i ovlaštenje Kantonalnoj upravi civilne zaštite o dodjeli 15.000 KM jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općini Živinice nastalih djelovanjem prirodne nesreće od poplava i klizanja tla. Sredstva su odobrena iz sredstava Budžetske rezerve i redovnih budžetskih sredstava namijenjenih za saniranje šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća.

Odjeljenje za informisanje