ODRŽANA 81. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 11.10.2010. godine

ODRŽANA 81. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 81. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je dala saglasnost Ministarstvu finansija da u Operativni plan za mjesec oktobar unese razliku nedostajućih finansijskih sredstava u dijelu plaća i naknada zaposlenih za mjesec septembar, a u skladu sa usvojenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je upoznata i sa posljednjim dešavanjima u vezi sa protestima grupe studenata Univerziteta u Tuzli, a koji su organizovani pred zgradom Vlade Kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona traži od studenata Univerziteta u Tuzli, da u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o Univerzitetu i drugim važećim pravnim aktima koji obezbjeđuju autonomiju Univerziteta, navedena pitanja koja se odnose na pravila akademske zajednice, rješavaju na Univerzitetu odnosno fakultetima.
Akademska pitanja su u nadležnosti Univerziteta, te Vlada Tuzlanskog kantona podržava Univerzitet u Tuzli u njegovoj autonomiji.

Odjeljenje za informisanje