ODRŽANA 82. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 12.10.2010. godine

ODRŽANA 82. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 82. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je prihvatila Radnu verziju Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u cilju ispunjenja uslova za dobijanje sredstava iz III i IV tranše Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da u saradnji sa svim ministarstvima do 31. oktobra ove godine pripremi Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o otpisu zakonske zatezne kamate Rudniku krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac. Izmijenjenom odlukom Rudnik krečnjaka „Vijenac“ je obavezan da glavni dug od 853.773,30 KM, koji ima po osnovu naknada za koncesije, uplati najkasnije do 1.12.2010. godine. Ukoliko dug ne bude izmiren u navedenom roku Vlada Tuzlanskog kantona zadržava pravo naplate glavnog duga i zakonskih zateznih kamata u izvršnom postupku, bez mogućnosti podnošenja novog zahtjeva za otpis zakonskih zateznih kamata.

Odjeljenje za informisanje