ODRŽAN NASTAVAK 121. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 26.3.2010. godine

ODRŽANA 121. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održan nastavak 121. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona.Vlada je dala saglasnost na pet odluka Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a kojima su u skladu sa Programom raspodjele sredstava planiranih za Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima odobrena finansijska sredstva za tri privredna društva.
Saglasnost je data na tri odluke kojima se odobravaju sredstva Privrednom društvu Koksno-hemijski kombinat DD Lukavac za realizaciju Programa rješavanja radno-pravnog statusa radnika i to:
- 599 056,24 KM za uplatu dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu dopinosa za PIO
- 63.777,78 KM za neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti - 391.100,00 KM za isplatu IV i V rate otpremnina radnicima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost i na odluke kojima je odobreno:
- Fabrici obuće Aida d.d. Tuzla 100.000 KM na ime pomoći u postizanju ekonomske samoodrživosti i isplate dijela plaća radnicima za januar 2010. godine i
- Privrednom društvu "Bosnia valves" doo Tuzla 100.000 KM na ime pomoći u postizanju ekonomske samoodrživosti i materijalne pomoći zaposlenicima ove firme.
Odjeljenje za informisanje