ODRŽANA 154. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 20.01.2011. godine

ODRŽANA 154. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU SLUŽBE ZA ZAPOSLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila prijedlog Odluke o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1 - 31.3.2011. godine. Privremeno finansiranje ove Ustanove za prva tri mjeseca 2011. godine planirano je u visini od 9.170.812,67 KM. Ukupni prihodi za ovaj period planirani su od prihoda od poreza odnosno doprinosa za socijalnu zaštitu 3,7 miliona KM i prihodi od grantova od drugih nivoa vlasti 5,4 miliona KM.
Kada su u pitanju rashodi, naznačajnija sredstva, 8.071.435,67 KM planirana su za tekuće grantove, odnosno grantove pojedincima po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba. Od ovih sredstava 1 324 707,67 KM planirano je za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba. Za transfere za podsticaj zapošljavanja za prva tri mjeseca ove godine planirano je 600.000 KM.
Odluka o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona stupit će na snagu nakon što dobije i saglasnost Skupštine Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN PLAN NOVČANIH TOKOVA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONAZA PRVA TRI MJESECA 2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period januar-mart 2011. godine. Planom je utvrđen iznos od 89.376.200,66 KM ukupnih sredstava. Vlada je dala saglasnost i na Operativni plan za period januar-mart 2011. godine Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 69.106.141,88 KM. Gornja granica za odobravanje Operativnog plana iz budžetskih sredstava je 63.281.949,88 KM. Iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima u Operativnom planu je odobreno izvršavanje rashoda od 5.824.192 KM.
Za plaće i naknade u Operativnom planu za prva tri mjeseca 2011. godine odobreno je 50,8 miliona KM, za socijalnu zaštitu 4,6 miliona KM i za dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite 1,1 milion KM.

DOPUNJENA LISTA ESENCIJALNIH LIJEKOVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Na zahtjev JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lista je u dijelu koji se odnosi na lijek Ciklosporin-imunosupresiv, kaps 25 mg, proširena drugim registrovanim oblicima i jačinama ovog lijeka. Lista je dopunjena i lijekom somatotropin- hormon rasta, koji se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi. Na području Tuzlanskog kantona ovaj lijek je u prethodnom periodu finansiran iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kroz poseban Program za lijekove.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost i na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Izmjenama i dopunama ispravljene su uočene greške u Odluci donesenoj 24.12.2010. godine.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je utvrđena osnovica za obračun plaća za januar 2011. godine u visini od 390 KM. Donesena je i odluka o naknadi za ishranu u toku rada za mjesec januar 2011. godine u iznosu od 7 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju, u vezi sa zahtjevom Skupštine Tuzlanskog kantona da se prikupe podaci o zapošljavanju u kantonalnim organima uprave u posljednjih šest mjeseci 2010. godine. U Informaciji koja će biti proslijeđena Skupštini na upoznavanje navedeno je da je u kantonalnim organima u navedenom periodu zaposleno ukupno 29 osoba. 14 službenika i namještenika zaposleno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od čega je 10 namještenika uposleno u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona od 15.12.2009. godine. Po dva nova uposlenika primljena su u novoosnovanim institucijama Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći i Disciplinskom centru, zatim u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, a jedan državni službenik primljen je na određeno vrijeme u Direkciji cesta. 5 zaposlenika, od čega 3 na pola radnog vremena, primljeno je u Odjeljenju za saobraćaj koje se sada nalazi u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Jedan novi uposlenik primljen je u Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i 2 namještenika u Ministarstvu poljoprivrede.
Sva navedena zapošljavanja provedena su po zakonom propisanim procedurama javnog konkursa, a nakon pribavljene saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona i u skladu sa opredjeljenjem Vlade Kantona i ranije usvojenim mjerama štednje da se popunjavaju samo upražnjena mjesta zbog odlaska u penziju, smrti ili samovoljnog napuštanja službe uposlenika odnosno zbog realne potrebe za minimalnim upošljavanjem u novim odjeljenjima odnosno institucijama.
Kada su u pitanju konkursi za prijem koji su u toku Vlada Tuzlanskog kantona proslijedila je svim organima ovaj Zaključak Skupštine na postupanje s obzirom na to da konkurse raspisuju, pa samim tim su nadležni i za njihovo poništavanje kantonalni organi uprave.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je, nakon provedene procedure javnog konkursa, imenovala predsjednika Školskog odbora JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

 

Odjeljenje za informisanje