ODRŽANA 3. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 1.4.2011. godine

ODRŽANA 3. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Na danas održanoj 3. vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona donesen je Zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona da u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2011. godinu donese Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći zaposlenicima u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti vršiti redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Razlog za donošenje ovog Zaključka jeste prestanak važenja prethodne Odluke Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, čime su zaposlenici Fabrike obuće “Aida” Tuzla, Unioninvest - “Mašinska montaža” Tuzla, “Rudnici nemetala” Kladanj, “Elektromontaža” Tuzla, “Livnica čelika“ Tuzla, “Bosnia valves“ Tuzla i “Koksno-hemijski kombinat“ Lukavac izgubili pravo na zdravstveno osiguranje.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zadužen da radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, zaposlenicima i članovima uže porodice zaposlenika pomenutih kompanija u skladu sa zakonom, ovjerava zdravstvene knjižice.
Također, Vlada je zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da sa Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sagleda mogućnost dogovora o visini i načinu obračuna knjiženja pomenutih finansijskih sredstava.

Odjeljenje za informisanje