ODRŽANA 49. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 27.7.2012. godine

UTVRĐEN TEKST SPORAZUMA O IZMIRENJU DUGA JP ELEKTROPRIVREDE BiH PREMA TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas tekst Sporazuma o izmirenju duga po presudi Općinskog suda u Tuzli koji će u narednom periodu potpisati predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Prema Sporazumu glavni dug JP Elektroprivreda BiH prema Tuzlanskom kantonu iznosi 7.114.110,55 KM, a isplata duga i zatezne kamate predviđena je u po tri jednake mjesečne rate. Isplata pomenutog duga bi, prema Sporazumu, trebala biti okončana 01. januara 2013.godine.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 450.000,00 KM Javnom preduzeću ''Šume Tuzlanskog kantona'' d.d. Kladanj, za finansiranje dijela troškova rada čuvarske službe u drugom kvartalu 2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas četiri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Za sufinansiranje projekta "Sportom i obrazovanjem za bolju budućnost djece romske nacionalnosti s posebnim potrebama", JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla usmjereno je 4.900,00 KM, dodijeljenih od strane federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Od istog donatora 4.680,00 KM je usmjereno JU OŠ "Bukinje" Tuzla za sufinansiranje projekta "Poboljšanje uvjeta rada sa djecom sa posebnim potrebama". Također, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH je JU Univerzitet u Tuzli za sufinansiranje izdavanja časopisa Ekonomska revija, Tehnologica, Defektologija i Bosanski jezik doniralo ukupno 5.600,00 KM. Općina čelić je za sufinansiranje troškova općinskog takmičenja, JU OŠ "Humci" Čelić donirala 100,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa. Vlada je pomenutu odluku donijela jer se na prethodno raspisani Javni oglas za
nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona nije prijavio dovoljan broj kandidata iz reda osnivača.

Zbog odlaska zaposlenice na drugo radno mjesto Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem jednog namještenika u Općinskom sudu u Živinicama.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela zaključak kojim se prihvataju primjedbe i sugestije Minisatrstva zdravstva Tuzlanskog kantona na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Primjedbe i sugestije će biti dostavljene Uopravnom Odboru Kliničkog centra na dalje postupanje.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, čime je 1.750,00 KM preraspoređeno za pokriće nedostajućih sredstava za tekuće transfere neprofitnim organizacijama, a bit će utrošeno u svrhu pomoći Udruženju autistične djece Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava firmi "Bosnia valves" d.o.o. iz Tuzle. Izmjene su predložene kako bi se omogućila brža realizacija prethodno odobrenih sredstava, a time omogućio nastavak proizvodnog procesa u ovoj kompaniji.

 

 

Odjeljenje za informisanje