ODRŽAN NASTAVAK 55. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 02.10.2012. godine

STVORITI PREDUSLOVE ZA OPSTANAK I DALJI RAZVOJ LIVNICE ČELIKA TUZLA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona da sačini i Vladi Kantona dostavi prijedlog dokumenta koji će obuhvatiti cjelovit uvid u stanje i cjelovit prijedlog mjera revitalizacije kapaciteta i finansijske konsolidacije Livnice čelika Tuzla, a u skladu sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama iznesenim na sjednici Vlade. .

U NEDOSTATKU STOČNIH GROBALJA SPALIONICA ZA UKLANJANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA JEDINO RJEŠENJE
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona. Naime, zbog niza drugih potreba, kao i činjenice da na teritoriju našeg kantona imamo samo dva stočna groblja, Ministarstvo je više puta u saradnji sa lokalnim vlastima nastojalo formirati stočna groblja u svakoj od općina. Iako je Ministarstvo obezbijedilo potrebna finansijska sredstva, do formiranja stočnih grobalja nije došlo jer lokalne zajednice nisu mogle obezbijediti lokacije. Obzirom da na području Kantona ne postoje spalionice za uklanjanje nusproizvoda životinjskog porijekla i proizvoda dobijenih od njih, Programom su predviđena sredstva u iznosu od 80.000,00 KM za sufinansiranje nabavke spalionice kao jedinog mogućeg dugotrajnog rješenja..

 

Odjeljenje za informisanje